Dàn đề 60 số XSMB đánh hàng ngày bất bại chính xác nhất

Nếu bạn quan tâm đến việc chơi dàn đề 60 số là gì, bạn có thể tự hỏi về ưu và nhược điểm của phương pháp này. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể muốn tìm hiểu về các cách tạo dàn số hiệu quả. Tất cả những thông tin chi tiết này sẽ được giải đáp trong bài viết của ketquahangngay.net sau đây.

Dàn đề 60 số đánh hàng ngày

Ngày:Dàn đề 60 sốKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9chờ
09/02->11/02/2024Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
06/02->08/02/2024Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 67, Ăn 84
03/02->05/02/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 00, Ăn 76, Ăn 89
31/01->02/02/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 44, Ăn 66
28/01->30/01/2024Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 46, Ăn 74
25/01->27/01/2024Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 47, Ăn 75, Ăn 79
22/01->24/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 41
19/01->21/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 09, Ăn 19
16/01->18/01/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 39, Ăn 53, Ăn 98
13/01->15/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 38, Ăn 61, Ăn 86
10/01->12/01/2024Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 85
07/01->09/01/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 77, Ăn 89
04/01->06/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7Ăn 40
01/01->03/01/2024Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 32, Ăn 56, Ăn 95
29/12->31/12/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Trượt
26/12->28/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 31, Ăn 36
23/12->25/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 16, Ăn 25
20/12->22/12/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8Ăn 11, Ăn 78, Ăn 85
17/12->19/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 32, Ăn 57
14/12->16/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 04, Ăn 25
11/12->13/12/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 38
08/12->10/12/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 23, Ăn 60
05/12->07/12/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 21, Ăn 27
02/12->04/12/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 85, Ăn 94
29/11->01/12/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 41
26/11->28/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 13, Ăn 57
23/11->25/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ăn 16, Ăn 52
20/11->22/11/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 70, Ăn 71
17/11->19/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 10, Ăn 29, Ăn 71
14/11->16/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 00, Ăn 59, Ăn 69
11/11->13/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 12, Ăn 91
08/11->10/11/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 62, Ăn 70
05/11->07/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 49
02/11->04/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 61
30/10->01/11/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 36, Ăn 67
27/10->29/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 36, Ăn 50, Ăn 57
24/10->26/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6Ăn 44, Ăn 49
18/10->20/10/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 00, Ăn 05, Ăn 88
15/10->17/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 13, Ăn 40
12/10->14/10/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 20, Ăn 54, Ăn 75
09/10->11/10/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 21
06/10->08/10/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 21, Ăn 88
03/10->05/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 33, Ăn 39, Ăn 56
30/09->02/10/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 37, Ăn 73
27/09->29/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 98
24/09->26/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 36, Ăn 78, Ăn 79
21/09->23/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7Ăn 14, Ăn 22, Ăn 66
18/09->20/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 03, Ăn 04
15/09->17/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 20, Ăn 24, Ăn 65
12/09->14/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 22, Ăn 50
09/09->11/09/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 52, Ăn 68
06/09->08/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 76
03/09->05/09/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8 - 9Ăn 11, Ăn 86
31/08->02/09/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 40, Ăn 79, Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 51, Ăn 78, Ăn 85
25/08->27/08/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 43, Ăn 48
22/08->24/08/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 34, Ăn 73, Ăn 79
19/08->21/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 09, Ăn 21
16/08->18/08/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 86, Ăn 87
13/08->15/08/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61, Ăn 93
10/08->12/08/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 02
07/08->09/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 72
04/08->06/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 23
01/08->03/08/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 88
29/07->31/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9Ăn 41
26/07->28/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 15, Ăn 71
23/07->25/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 8 - 9Ăn 62
20/07->22/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 33, Ăn 44
17/07->19/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 9Ăn 06, Ăn 39
14/07->16/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 68
11/07->13/07/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 02, Ăn 31
08/07->10/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 08, Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 76, Ăn 97, Ăn 98
02/07->04/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 83, Ăn 94
29/06->01/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 20
26/06->28/06/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 93, Ăn 95
23/06->25/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8Ăn 34
20/06->22/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 32, Ăn 34, Ăn 67
17/06->19/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 51, Ăn 61
14/06->16/06/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 04, Ăn 30, Ăn 54
11/06->13/06/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 42
08/06->10/06/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 36, Ăn 37
05/06->07/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 57, Ăn 79, Ăn 81
02/06->04/06/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 63, Ăn 70
30/05->01/06/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9Ăn 21, Ăn 61, Ăn 65
27/05->29/05/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 59
24/05->26/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
21/05->23/05/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 54
18/05->20/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 32
15/05->17/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 49, Ăn 56
12/05->14/05/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 49, Ăn 53
09/05->11/05/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 34, Ăn 46
06/05->08/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7 - 8Ăn 04, Ăn 60, Ăn 81
03/05->05/05/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 18, Ăn 47
30/04->02/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 19, Ăn 65
27/04->29/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9Ăn 55, Ăn 96
24/04->26/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 8 - 9Ăn 05, Ăn 83
21/04->23/04/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 52, Ăn 79
18/04->20/04/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 23, Ăn 85
15/04->17/04/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8Ăn 14, Ăn 48
12/04->14/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 65, Ăn 95
09/04->11/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9Ăn 26, Ăn 39
05/04->07/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 11, Ăn 36
02/04->04/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 33
30/03->01/04/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 81
27/03->29/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8Ăn 28, Ăn 67
24/03->26/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 57, Ăn 73
21/03->23/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 64, Ăn 98
18/03->20/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 03, Ăn 70, Ăn 92
15/03->17/03/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9Ăn 24, Ăn 81, Ăn 89
14/03/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 75, Ăn 79, Ăn 95
13/03/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9Trượt
11/03/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 76
10/03/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 20
09/03/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
08/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7Trượt
07/03/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8Trượt
03/03/2023 Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 02, Ăn 56, Ăn 77
02/03/2023 Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 77

Khái niệm dàn đề 60 số là gì?

Thống kê dàn đề 60 số đánh hàng ngày chính xác nhất

Chơi bằng dàn đề 60 số bất bại là cách lựa chọn 60 số tin tưởng nhất trong tổng số 100 số cược. Phương pháp này đã tồn tại từ khi lô đề ra đời và từng làm mưa làm gió trong giới chơi lô đề nhờ tỷ lệ thắng cao. Hiện nay, phương pháp này vẫn được sử dụng rộng rãi với tỷ lệ thắng lên đến gần 90%.

Đối với những người chơi lô đề chuyên nghiệp, việc sử dụng phương pháp đánh dàn đề 60 số nuôi khung 3 ngày vẫn được áp dụng. Phương pháp này cho phép người chơi nuôi các con số trong 3 ngày liên tiếp và sử dụng chúng để đặt cược. Đảm bảo lợi nhuận khi chơi, người chơi cần phải tính toán tỷ lệ vào tiền vốn cược một cách cẩn thận.

Ưu điểm khi chơi dàn đề 60 con

Dàn đề 60 số có tỷ lệ trúng rất cao và xác suất trúng có thể lên đến 60%. Nhiều người chơi còn cho rằng nếu lựa chọn được dàn số tốt thì có thể trúng thưởng hàng ngày. Tóm lại, khi sử dụng dàn đề 60 số, người chơi có thể an tâm vì khả năng thua hoặc lỗ rất thấp.

Nhược điểm

Để tham gia chơi dàn đề 60 số, người chơi cần phải đầu tư một khoản tiền không nhỏ. Do đó, nếu không có đủ tài chính thì sẽ rất khó để thực hiện cách chơi này. Hiện nay, các nhà cái lô đề thường đặt mức giá ban đầu là 5.000 đồng.

Vì vậy người chơi cần xem xét điều kiện tài chính của mình trước khi quyết định tham gia chơi hay không.

Cách chơi dàn đề 60 số cũng có nhược điểm là khó để đem lại lợi nhuận lớn. Nếu anh em biết cách tích lũy tiền một cách khôn ngoan, thì phương pháp này vẫn có thể mang lại lợi ích kếch xù.

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại

Soi dàn đề 60 số dựa theo tổng đề

Một trong những cách tạo dàn đề 60 số mà anh em có thể áp dụng là dựa vào tổng đề. Để làm điều này, anh em có thể đánh tất cả các con số có tổng bằng với tổng của kết quả xổ số GĐB.

Ví dụ: nếu giải đặc biệt có tổng là 0, anh em có thể đánh ngay các bộ số 55, 64, 46, 19, 91, 37, 73,… Ngoài ra, anh em cũng nên tham khảo bảng kết quả xổ số của kỳ trước để tìm ra các tổng đề phù hợp.

Soi cầu dàn đề 60 số theo cấp số nhân

Một cách khác để tìm được dàn số đúng là sử dụng phương pháp quan sát kết quả xổ số. Nếu trong kết quả xổ số hôm nay, giải đặc biệt có xuất hiện 2 số đầu là 21 và 2 số cuối lần lượt là 22, thì anh em áp dụng cấp số nhân bằng cách nhân 2 số đó với chính nó.

Từ đó tạo ra những con số mới để kết hợp với nhau và tạo thành dàn số chuẩn xác 60 số. Để đạt được thành công khi chơi lô đề, anh em cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc và chơi đúng cách.

Tạo lập dàn đề 60 số dựa vào lô rơi

Cách chơi dàn đề 60 số bằng cách lựa chọn các con lô rơi từ kết quả xổ số cũng được nhiều lô thủ ưa chuộng. Theo phương pháp này, anh em chỉ cần xem bảng kết quả xổ số để chọn ra các con số rơi trong ngày. Sau đó sắp xếp và tổng hợp các con số đó để tạo thành dàn số 60 số để đánh trong những ngày tiếp theo.

Các cao thủ lô đề thường lập bảng thống kê lô rơi trong khoảng thời gian từ 7 đến 30 ngày để phân tích và lựa chọn các số có khả năng cao sẽ rơi tiếp. Nếu vẫn chưa đủ 60 số thì anh em có thể sử dụng kết quả trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 ngày để bổ sung vào dàn đề.

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số bất bại chính xác

Cách vào tiền nuôi dàn đề 60 số bất bại chính xác

Phương pháp nuôi khung 3 ngày là một trong những chiến lược lô đề được sử dụng bởi các chuyên gia trong ngành. Muốn tăng hiệu quả của phương pháp này thì lô thủ cần phải có kế hoạch đặt cược hợp lý. Ngoài việc chọn các con số tiềm năng cho dàn đề 60 số, lô thủ cần cân nhắc cách đánh tiền sao cho phù hợp với khả năng tài chính của mình và độ rủi ro của cược đặt.

Vì vậy, để áp dụng thành công phương pháp soi cầu dàn đề 60 số bất bại miền Bắc, dưới đây là một số cách đặt cược hiệu quả mà mọi người nên tham khảo:

  • Tỷ lệ 1:2:3: Trong ngày đầu tiên lô thủ có thể đặt cược tùy theo sở thích và khả năng của mình. Trong ngày thứ hai, lô thủ sẽ đặt cược gấp đôi so với ngày trước đó cho mỗi số. Cuối cùng, trong ngày cuối cùng, lô thủ sẽ đặt cược gấp ba lần so với ngày đầu tiên.
  • Tỷ lệ 1:2:5: Với tỷ lệ 1:2:5, anh em cần đặt cược tùy theo nhu cầu trong ngày đầu tiên. Trong ngày thứ 2, anh em sẽ phải đặt cược gấp đôi so với ngày đầu tiên cho mỗi số và trong ngày thứ 3, anh em sẽ phải đặt cược gấp 5 lần ngày đầu tiên. Như vậy, chỉ khi thắng thì mới thu được lợi nhuận lớn.
  • Tỷ lệ vào tiền 1:3:7: Tương tự như cách trên, với tỷ lệ vào tiền 1:3:7, trong ngày thứ 2 nuôi khung dàn đề 60 số, lô thủ sẽ đặt cược gấp 3 lần so với ngày đầu tiên. Nếu không trúng số, vào ngày thứ 3, lô thủ sẽ đặt cược gấp 7 lần ngày đầu tiên để có cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn.

Nếu muốn thành công với phương pháp nuôi dàn đề 60 số, cách vào tiền cũng phải được xác định phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Điều này phụ thuộc vào khả năng soi cầu của mỗi người, nguồn vốn đầu tư và kinh nghiệm chơi lô đề. Nếu đã nuôi đủ 3 ngày mà vẫn chưa có bất kỳ lô nào trúng thì nên dừng lại để tránh mất mát quá nhiều tiền bạc.

Qua những thông tin phân tích trên, hy vọng anh em đã hiểu rõ về cách chơi dàn đề 60 số. Việc nắm bắt được những ưu điểm và hạn chế của phương pháp này sẽ giúp anh em quyết định có nên tham gia hay không.

Trang của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin xổ số mới nhất từ 3 miền, anh em đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.