Dàn đề 5 số khung 3 ngày XSMB – bí quyết chơi thắng lớn

Phương pháp đầu tư lô đề bằng dàn đề 5 số là một trong những phương pháp được ưa chuộng bởi nhiều anh em. Người ta ưa thích phương pháp này vì nó rất đơn giản và yêu cầu vốn đầu tư không quá lớn. Để lập được một dàn đề 5 số ổn định lại không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, hãy cùng ketquahangngay.net tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về phương pháp này qua bài viết dưới đây.

Thống kê dàn đề 5 số khung 3 ngày

Ngày:Dàn đề 5 sốKết quả
21/03->23/03/202482 - 53 - 15 - 98 - 64chờ
09/02->11/02/202475 - 68 - 03 - 72 - 85Trượt
06/02->08/02/202450 - 61 - 08 - 09 - 57Trượt
03/02->05/02/202456 - 16 - 26 - 31 - 63Trượt
31/01->02/02/202485 - 23 - 81 - 14 - 04Trượt
28/01->30/01/202486 - 68 - 42 - 28 - 25Trượt
25/01->27/01/202486 - 45 - 14 - 20 - 97Trượt
22/01->24/01/202473 - 35 - 25 - 48 - 69Trượt
19/01->21/01/202471 - 10 - 83 - 46 - 15Trượt
16/01->18/01/202445 - 80 - 53 - 19 - 69Ăn 53
13/01->15/01/202493 - 65 - 95 - 38 - 63Ăn 38
10/01->12/01/202494 - 40 - 03 - 30 - 21Trượt
07/01->09/01/202426 - 27 - 16 - 79 - 89Ăn 89
04/01->06/01/202453 - 89 - 35 - 24 - 37Trượt
01/01->03/01/202489 - 94 - 08 - 30 - 25Trượt
29/12->31/12/202397 - 05 - 06 - 81 - 91Trượt
26/12->28/12/202398 - 47 - 89 - 70 - 84Trượt
23/12->25/12/202320 - 78 - 62 - 37 - 63Trượt
20/12->22/12/202360 - 54 - 90 - 72 - 17Trượt
17/12->19/12/202336 - 53 - 08 - 13 - 74Trượt
14/12->16/12/202313 - 71 - 32 - 83 - 69Trượt
11/12->13/12/202305 - 90 - 75 - 81 - 63Trượt
08/12->10/12/202323 - 92 - 64 - 19 - 34Ăn 23
05/12->07/12/202375 - 76 - 61 - 80 - 63Trượt
02/12->04/12/202320 - 05 - 64 - 72 - 37Trượt
29/11->01/12/202356 - 76 - 52 - 34 - 36Trượt
26/11->28/11/202301 - 60 - 72 - 32 - 31Trượt
23/11->25/11/202313 - 30 - 25 - 32 - 53Trượt
20/11->22/11/202351 - 87 - 24 - 03 - 49Trượt
17/11->19/11/202302 - 42 - 76 - 19 - 60Trượt
14/11->16/11/202378 - 04 - 83 - 03 - 73Trượt
11/11->13/11/202309 - 47 - 89 - 74 - 50Trượt
08/11->10/11/202350 - 26 - 48 - 49 - 53Ăn 26
05/11->07/11/202330 - 24 - 12 - 03 - 74Trượt
02/11->04/11/202347 - 95 - 60 - 16 - 34Trượt
30/10->01/11/202335 - 92 - 54 - 16 - 91Trượt
27/10->29/10/202370 - 12 - 37 - 56 - 49Trượt
24/10->26/10/202305 - 54 - 49 - 53 - 80Ăn 80
21/10->23/10/202398 - 39 - 69 - 72 - 13Trượt
18/10->20/10/202365 - 31 - 28 - 51 - 40Trượt
15/10->17/10/202369 - 41 - 79 - 34 - 36Trượt
12/10->14/10/202340 - 87 - 43 - 09 - 21Trượt
09/10->11/10/202305 - 34 - 25 - 17 - 69Trượt
06/10->08/10/202345 - 39 - 43 - 20 - 98Trượt
03/10->05/10/202397 - 10 - 24 - 42 - 62Trượt
30/09->02/10/202378 - 14 - 63 - 92 - 26Trượt
27/09->29/09/202389 - 04 - 42 - 71 - 40Trượt
24/09->26/09/202313 - 58 - 90 - 25 - 74Trượt
21/09->23/09/202302 - 43 - 81 - 31 - 90Trượt
18/09->20/09/202389 - 64 - 31 - 10 - 86Trượt
15/09->17/09/202375 - 08 - 73 - 27 - 17Trượt
12/09->14/09/202309 - 53 - 72 - 60 - 38Trượt
09/09->11/09/202348 - 69 - 95 - 02 - 52Ăn 02, Ăn 52
06/09->08/09/202384 - 43 - 30 - 49 - 23Trượt
03/09->05/09/202391 - 89 - 05 - 19 - 96Trượt
31/08->02/09/202342 - 14 - 96 - 36 - 41Trượt
28/08->30/08/202302 - 96 - 52 - 38 - 74Trượt
25/08->27/08/202365 - 91 - 43 - 49 - 47Ăn 43
22/08->24/08/202309 - 94 - 06 - 84 - 49Trượt
19/08->21/08/202312 - 60 - 63 - 09 - 35Ăn 09
16/08->18/08/202308 - 04 - 89 - 43 - 98Trượt
13/08->15/08/202359 - 29 - 15 - 82 - 52Trượt
10/08->12/08/202363 - 90 - 54 - 13 - 68Trượt
07/08->09/08/202373 - 84 - 26 - 63 - 32Trượt
04/08->06/08/202384 - 90 - 07 - 09 - 95Trượt
01/08->03/08/202351 - 95 - 68 - 83 - 50Trượt
29/07->31/07/202375 - 09 - 64 - 35 - 15Ăn 15
26/07->28/07/202303 - 87 - 54 - 42 - 48Trượt
23/07->25/07/202364 - 93 - 29 - 07 - 01Trượt
20/07->22/07/202378 - 41 - 08 - 39 - 36Trượt
17/07->19/07/202364 - 26 - 73 - 78 - 67Trượt
14/07->16/07/202387 - 25 - 12 - 58 - 14Trượt
11/07->13/07/202384 - 01 - 58 - 42 - 12Trượt
08/07->10/07/202302 - 70 - 90 - 93 - 31Trượt
05/07->07/07/202352 - 56 - 47 - 49 - 95Trượt
02/07->04/07/202328 - 84 - 27 - 82 - 56Trượt
29/06->01/07/202304 - 38 - 24 - 64 - 70Trượt
26/06->28/06/202379 - 36 - 94 - 89 - 65Trượt
23/06->25/06/202372 - 48 - 76 - 23 - 89Trượt
20/06->22/06/202301 - 42 - 63 - 52 - 21Trượt
17/06->19/06/202315 - 61 - 98 - 30 - 38Ăn 15, Ăn 61
14/06->16/06/202371 - 50 - 59 - 63 - 68Trượt
11/06->13/06/202306 - 57 - 27 - 75 - 21Trượt
08/06->10/06/202352 - 43 - 95 - 12 - 79Trượt
05/06->07/06/202381 - 37 - 73 - 25 - 53Ăn 81
02/06->04/06/202389 - 80 - 85 - 38 - 68Trượt
30/05->01/06/202306 - 15 - 52 - 13 - 26Trượt
27/05->29/05/202316 - 50 - 37 - 53 - 51Ăn 37
24/05->26/05/202396 - 26 - 19 - 69 - 07Ăn 19
21/05->23/05/202360 - 29 - 92 - 19 - 39Trượt
18/05->20/05/202309 - 89 - 71 - 35 - 48Trượt
15/05->17/05/202328 - 47 - 80 - 85 - 39Trượt
12/05->14/05/202339 - 51 - 70 - 06 - 20Trượt
09/05->11/05/202381 - 15 - 68 - 28 - 72Trượt
06/05->08/05/202389 - 18 - 08 - 14 - 64Trượt
03/05->05/05/202370 - 56 - 78 - 74 - 82Trượt
30/04->02/05/202398 - 15 - 53 - 34 - 95Trượt
27/04->29/04/202390 - 20 - 73 - 39 - 84Ăn 39
24/04->26/04/202371 - 75 - 89 - 49 - 39Ăn 75
21/04->23/04/202331 - 62 - 21 - 91 - 71Trượt
18/04->20/04/202318 - 39 - 36 - 90 - 93Trượt
15/04->17/04/202330 - 23 - 10 - 12 - 62Trượt
12/04->14/04/202330 - 78 - 15 - 64 - 51Trượt
09/04->11/04/202371 - 30 - 93 - 78 - 65Trượt
06/04->08/04/202352 - 40 - 61 - 72 - 08Trượt
03/04->05/04/202323 - 10 - 09 - 70 - 16Trượt
31/03->02/04/202329 - 18 - 72 - 15 - 01Trượt
28/03->30/03/202352 - 10 - 06 - 36 - 29Trượt
25/03->27/03/202305 - 39 - 49 - 09 - 08Trượt
22/03->24/03/202334 - 90 - 76 - 54 - 14Trượt
19/03->21/03/202358 - 30 - 85 - 57 - 73Trượt
16/03->18/03/202316 - 81 - 90 - 65 - 14Ăn 81
13/03->15/03/202362 - 91 - 94 - 81 - 76Trượt
10/03->12/03/202361 - 60 - 46 - 64 - 36Trượt
07/03->09/03/202381 - 93 - 72 - 52 - 26Trượt
03/03->05/03/202334 - 41 - 19 - 36 - 81Trượt
28/02->02/03/2023 19 - 34 - 91 - 01 - 57Trượt
25/02->27/02/2023 92 - 13 - 07 - 06 - 59Trượt

Giới thiệu về dàn đề 5 số

Dàn đề 5 số khung 3 ngày XSMB - bí quyết chơi thắng lớn

Việc các cược thủ lựa chọn 5 số khác nhau để đặt cược được gọi là dàn đề 5 số. Người chơi thường sử dụng nhiều phương pháp soi cầu để tìm ra chúng. Thông thường, họ sẽ dựa trên giải đặc biệt hoặc giải 7 để chọn số. Đối với một số trường hợp đặc biệt, anh em có thể chọn đánh cả 5 cặp cho giải đặc biệt.

Phương pháp tạo dàn đề 5 số chuẩn xác

Sau khi đã hiểu rõ khái niệm về dàn đề 5 con số, bạn cần phải biết cách lập dàn đề chuẩn nhất. Để tăng khả năng trúng lớn, mọi người có thể tham khảo những phương pháp tạo dàn đề 5 số sau đây.

Lập dàn đề 5 số đánh theo ngày

So sánh dàn đề 5 con với những dàn số lớn hơn như 50 số, 70 số hoặc 90 số thì tỷ lệ trúng thưởng của dàn đề 5 con khá thấp. Vì vậy bạn cần phải tính toán và phân tích kỹ lưỡng để hạn chế rủi ro khi đặt cược. Hơn nữa bạn cũng nên áp dụng quy tắc của luật Bát quái ngũ hành để tìm ra các con số may mắn.

Để tạo dàn đề 5 con, anh em có thể xem xét 5 cặp số trong giải độc đắc của 5 ngày gần nhất và áp dụng quy luật để ghép đôi. Ngoài ra có thể dựa vào tổng giải đặc biệt hoặc sử dụng đuôi câm để lập dàn đề.

Ví dụ: nếu dàn đề của anh em đã chứa các cặp số có chữ số đầu là 0, thì có thể sử dụng các con số từ 01 đến 04 để đặt cược. Nếu dàn đề có chữ số đầu là 5, sử dụng các cặp số từ 50 đến 54.

Dựa theo đầu đuôi câm đánh dàn đề 5 số

Để đánh dàn đề 5 số theo phương pháp đầu đuôi câm, anh em cần chú ý rằng tất cả các số trong dàn đề phải bắt đầu bằng cùng một số. Ví dụ, nếu bạn muốn nuôi dàn đề 5 số có đầu số là 1, thì các số trong dàn đề phải bắt đầu từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, và cứ tiếp tục như vậy. Tương tự nếu muốn đánh dàn đề với đầu số là 5, thì các số trong dàn đề sẽ bắt đầu từ 50, 51, 52, 53, 54 và tiếp tục như vậy.

Để tăng cơ hội trúng lớn, anh em có thể kết hợp phương pháp này với các phương pháp khác như đánh theo lô rơi hay lô gan. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro và đạt được kết quả tốt nhất, cần tính toán và phân tích kỹ lưỡng trước khi quyết định đánh dàn đề cuối cùng.

Phương pháp tạo dàn đề 5 số chuẩn xác

Tạo dàn đề 5 số nuôi khung 3 ngày

Nhiều người chọn phương pháp này vì nó có mức độ an toàn tương đối cao, yêu cầu thời gian đầu tư ngắn và số vốn vừa phải. Cụ thể bạn có thể sử dụng bảng kết quả xổ số của 5 ngày gần nhất để chọn các số đuôi, và sau đó ghép chúng lần lượt với các số 0, 1, 2, 3, 4.

Ví dụ: Nếu 5 giải đặc biệt gần nhất lần lượt là 39, 26, 45, 97 và 23, có thể tìm ra 5 chạm số là 9, 6, 5, 7 và 3. Tiếp theo ghép chúng với các số từ 0 đến 4 để tạo ra dàn đề gồm 5 số. Ghép chạm số 9 với số 0 để tạo ra số 90, ghép chạm số 6 với số 1 để tạo ra số 61, và tiếp tục như vậy cho đến khi tạo được 5 số: 90, 61, 52, 73, 34 trong dàn đề. Sau đó, anh em có thể nuôi dàn đề này trong khung 3 ngày để có cơ hội trúng giải.

Tạo dàn đề 5 số đánh quanh năm

Cách lập dàn đề 5 số đánh quanh năm đòi hỏi sự cẩn trọng và phân tích kỹ lưỡng để chọn ra 5 số đẹp nhất. Sau đó, anh em cần ghi chép lại các cặp số đã nổ trong khoảng 3 tháng và tiến hành lọc ra 5 con xuất hiện nhiều nhất. Qua đó, anh em sẽ tăng khả năng trúng lớn trong việc chơi dàn đề.

Thời gian hợp lý để đánh dàn đề 5 số

Thường khi chơi dàn đề, người chơi sẽ tuân theo khung giờ. Có các dàn đề được chơi trong 3 ngày, 5 ngày và cả dàn đề cần được chơi trong 10 ngày. Với dàn đề 5 số, thời gian phù hợp nhất để chơi là khung 3 ngày. Với 5 số này, thời gian 3 ngày là đủ để người chơi thử vận may và có cơ hội trúng lớn.

Ngoài những phương pháp đánh dàn đề trong vòng 3 ngày, nhiều lô thủ còn chọn cách nuôi khung lâu hơn, có thể lên tới 5 hoặc 7 ngày. Việc chọn nuôi khung bao lâu phụ thuộc vào chiến lược cũng như nguồn vốn của từng người chơi, không có tiêu chuẩn cụ thể. Nếu cảm thấy may mắn đang đến và có đủ tài chính, lô thủ có thể chọn nuôi theo khung 5 hoặc 7 ngày để tăng cơ hội trúng lớn.

Mặc dù có nhiều cách thức đánh số đề, nhưng điều quan trọng nhất là phải nắm rõ các nguyên tắc. Việc áp dụng chiến lược và hệ thống hợp lý là cần thiết để đảm bảo thành công. Trong đó, việc quản lý vốn và phân chia tiền cược một cách hợp lý rất quan trọng, giúp tránh tình trạng nuôi lâu đề không về và khiến vốn cạn kiệt.

Bí quyết chơi dàn đề 5 số thắng lớn

Bí quyết chơi dàn đề 5 số thắng lớn

Để thắng lớn khi chơi dàn đề 5 số, có những bí quyết sau:

– Anh em cần liên tục cập nhật bảng kết quả xổ số khi chơi lô đề online theo dàn 5 số để nâng cao hiệu quả.

– Sau khi chọn dàn đề 5 số để đầu tư, anh em cần vào tiền theo tỷ lệ hợp lý và không nên đặt cược quá nhiều tiền vào một ván đánh để tránh rủi ro.

– Không nên nuôi khung quá lâu, tối đa chỉ nên nuôi trong vòng 7 ngày. Nếu sau thời gian này không thấy kết quả, thì nên dừng lại và chuyển sang cặp số mới.

– Để tăng cơ hội thắng lớn, anh em cần thường xuyên tập luyện kỹ năng soi cầu, để tìm ra những cặp số đẹp và tiềm năng nhất.

– Quan trọng nhất là không được bỏ cuộc giữa chừng khi đang nuôi dàn đề 5 số trong một khoảng thời gian nhất định, hãy kiên trì và đặt niềm tin vào chiến lược và phương pháp của mình.

Như vậy, bài viết trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách tạo dàn đề 5 số để có hiệu quả cao. Chúc mừng bạn nếu đã đạt được kết quả tốt trong việc chơi lô đề này. Đối với những người mới tham gia cá cược, tốt nhất nên bắt đầu bằng một số vốn nhỏ và không nên đặt toàn bộ tiền vào cùng một lần chơi để tránh rủi ro và giảm thiểu tỷ lệ thua lỗ!