Nuôi lô kép khung 2 ngày XSMB bất bại, miễn phí

Cách chơi lô kép khung 2 ngày là một phương pháp khá hiệu quả, được đánh giá cao bởi nhiều cao thủ lô đề. Nếu bạn quan tâm, hãy đọc bài viết sau của ketquahangngay.net để tìm hiểu thêm chi tiết về phương pháp này. Đó là những thông tin rất hữu ích đấy!

Thống kê lô kép khung 2 ngày XSMB

NgàyLô kép khung 2 ngàyKết quả
21/03->22/03/202411 - 55chờ
08/02->09/02/202444 - 22Trượt
06/02->07/02/202499 - 77Ăn 99, Ăn 77
04/02->05/02/202411 - 88Trượt
02/02->03/02/202400 - 66Trượt
31/01->01/02/202455 - 77Ăn 77
29/01->30/01/202422 - 55Trượt
27/01->28/01/202422 - 55Trượt
25/01->26/01/202455 - 22Trượt
23/01->24/01/202411 - 22Ăn 11, Ăn 22
21/01->22/01/202400 - 11Ăn 11
19/01->20/01/202466 - 33Ăn 33
17/01->18/01/202488 - 33Ăn 33
15/01->16/01/202433 - 55Ăn 55
13/01->14/01/202422 - 88Trượt
11/01->12/01/202466 - 44Trượt
09/01->10/01/202477 - 88Ăn 77
07/01->08/01/202400 - 11Trượt
05/01->06/01/202433 - 88Trượt
03/01->04/01/202499 - 55Trượt
01/01->02/01/202444 - 55Ăn 44, Ăn 55
30/12->31/12/202311 - 77Ăn 77
28/12->29/12/202388 - 99Trượt
26/12->27/12/202311 - 66Ăn 66
24/12->25/12/202300 - 44Ăn 44
22/12->23/12/202311 - 99Ăn 11, Ăn 99
20/12->21/12/202355 - 00Ăn 55, Ăn 00
18/12->19/12/202311 - 22Trượt
16/12->17/12/202322 - 88Ăn 88
14/12->15/12/202377 - 00Ăn 77
12/12->13/12/202366 - 11Ăn 11
10/12->11/12/202399 - 00Trượt
08/12->09/12/202344 - 99Ăn 99
06/12->07/12/202300 - 55Ăn 00
04/12->05/12/202311 - 00Ăn 00
02/12->03/12/202333 - 44Ăn 33
30/11->01/12/202344 - 33Ăn 44
28/11->29/11/202388 - 22Ăn 88
26/11->27/11/202399 - 44Ăn 99
24/11->25/11/202399 - 44Ăn 44
22/11->23/11/202366 - 33Ăn 66
20/11->21/11/202344 - 11Trượt
18/11->19/11/202377 - 99Trượt
16/11->17/11/202399 - 44Ăn 44
14/11->15/11/202355 - 44Ăn 55
12/11->13/11/202399 - 55Ăn 99
10/11->11/11/202366 - 33Ăn 66, Ăn 33
08/11->09/11/202388 - 33Ăn 88, Ăn 33
06/11->07/11/202322 - 55Ăn 22
04/11->05/11/202377 - 55Ăn 77, Ăn 55
02/11->03/11/202311 - 00Ăn 11
31/10->01/11/202344 - 88Trượt
29/10->30/10/202311 - 88Trượt
27/10->28/10/202355 - 11Ăn 55, Ăn 11
25/10->26/10/202399 - 11Ăn 11
23/10->24/10/202355 - 77Ăn 55
21/10->22/10/202366 - 44Trượt
19/10->20/10/202377 - 33Trượt
17/10->18/10/202388 - 44Ăn 88, Ăn 44
15/10->16/10/202399 - 55Ăn 99, Ăn 55
13/10->14/10/202388 - 11Trượt
11/10->12/10/202333 - 44Ăn 33, Ăn 44
09/10->10/10/202355 - 88Ăn 55
07/10->08/10/202388 - 22Ăn 88, Ăn 22
05/10->06/10/202355 - 33Ăn 33
03/10->04/10/202399 - 00Ăn 99, Ăn 00
01/10->02/10/202377 - 55Trượt
29/09->30/09/202311 - 99Ăn 11
27/09->28/09/202344 - 88Ăn 88
25/09->26/09/202311 - 66Trượt
23/09->24/09/202377 - 22Ăn 22
21/09->22/09/202333 - 11Trượt
19/09->20/09/202366 - 55Ăn 66, Ăn 55
17/09->18/09/202344 - 11Ăn 44
15/09->16/09/202333 - 77Ăn 33, Ăn 77
13/09->14/09/202300 - 88Trượt
11/09->12/09/202311 - 88Trượt
09/09->10/09/202333 - 99Ăn 99
07/09->08/09/202388 - 22Trượt
05/09->06/09/202377 - 33Trượt
03/09->04/09/202333 - 22Ăn 33, Ăn 22
01/09->02/09/202322 - 00Ăn 00
30/08->31/08/202300 - 66Ăn 00, Ăn 66
28/08->29/08/202311 - 22Ăn 11, Ăn 22
26/08->27/08/202344 - 00Ăn 44
24/08->25/08/202355 - 88Trượt
22/08->23/08/202355 - 44Ăn 55
20/08->21/08/202366 - 77Trượt
18/08->19/08/202355 - 22Ăn 55
16/08->17/08/202311 - 66Trượt
14/08->15/08/202388 - 44Ăn 88
12/08->13/08/202322 - 44Ăn 22, Ăn 44
10/08->11/08/202388 - 77Ăn 77
08/08->09/08/202366 - 44Ăn 66
06/08->07/08/202322 - 00Ăn 22
04/08->05/08/202388 - 66Ăn 88, Ăn 66
02/08->03/08/202300 - 55Ăn 55
31/07->01/08/202311 - 77Ăn 77
29/07->30/07/202333 - 99Ăn 33
27/07->28/07/202366 - 88Ăn 66, Ăn 88
25/07->26/07/202388 - 99Trượt
23/07->24/07/202344 - 11Ăn 44
21/07->22/07/202366 - 99Ăn 66
19/07->20/07/202300 - 66Ăn 66
17/07->18/07/202366 - 11Ăn 66
15/07->16/07/202333 - 99Trượt
13/07->14/07/202377 - 22Trượt
11/07->12/07/202311 - 88Trượt
09/07->10/07/202311 - 44Ăn 11
07/07->08/07/202399 - 66Trượt
04/07->05/07/202322 - 88Ăn 88
02/07->03/07/202322 - 00Trượt
30/06->01/07/202300 - 55Ăn 55
28/06->29/06/202366 - 77Trượt
26/06->27/06/202355 - 33Ăn 55
24/06->25/06/202333 - 44Ăn 33, Ăn 44
22/06->23/06/202311 - 55Trượt
20/06->21/06/202399 - 77Trượt
18/06->19/06/202322 - 88Ăn 88
16/06->17/06/202344 - 33Trượt
14/06->15/06/202333 - 22Ăn 33
12/06->13/06/202399 - 00Trượt
10/06->11/06/202344 - 88Ăn 44, Ăn 88
08/06->09/06/202399 - 00Ăn 00
06/06->07/06/202377 - 55Ăn 77
04/06->05/06/202399 - 22Ăn 22
02/06->03/06/202300 - 22Trượt
31/05->01/06/202366 - 22Ăn 66, Ăn 22
29/05->30/05/202333 - 55Ăn 33
27/05->28/05/202399 - 11Ăn 11
25/05->26/05/202344 - 55Ăn 55
23/05->24/05/202322 - 66Ăn 66
21/05->22/05/202322 - 55Trượt
19/05->20/05/202322 - 00Trượt
17/05->18/05/202399 - 55Ăn 99
15/05->16/05/202388 - 33Trượt
13/05->14/05/202388 - 33Ăn 33
11/05->12/05/202399 - 11Trượt
09/05->10/05/202344 - 66Trượt
07/05->08/05/202388 - 55Ăn 55
05/05->06/05/202388 - 44Trượt
03/05->04/05/202388 - 44Trượt
01/05->02/05/202366 - 99Ăn 66
29/04->30/04/202333 - 11Ăn 11
27/04->28/04/202377 - 99Ăn 99
25/04->26/04/202366 - 44Ăn 66, Ăn 44
23/04->24/04/202333 - 66Trượt
21/04->22/04/202311 - 22Ăn 22
19/04->20/04/202300 - 33Ăn 00
17/04->18/04/202388 - 77Trượt
15/04->16/04/202399 - 11Ăn 99, Ăn 11
13/04->14/04/202388 - 22Ăn 88
11/04->12/04/202355 - 66Ăn 66
09/04->10/04/202300 - 33Ăn 00, Ăn 33
06/04->07/04/202355 - 44Ăn 44
04/04->05/04/202333 - 22Ăn 33
02/04->03/04/202322 - 00Trượt
31/03->01/04/202399 - 77Trượt
29/03->30/03/202322 - 33Ăn 33
27/03->28/03/202322 - 88Ăn 22, Ăn 88
25/03->26/03/202311 - 00Trượt
23/03->24/03/202388 - 11Trượt
21/03->22/03/202322 - 55Ăn 22
19/03->20/03/202399 - 33Ăn 99, Ăn 33
17/03->18/03/202366 - 77Trượt
15/03->16/03/202300 - 11Ăn 00
13/03->14/03/202355 - 11Ăn 55, Ăn 11
11/03->12/03/202333 - 88Ăn 33
09/03->10/03/202333 - 22Ăn 33
07/03->08/03/202388 - 33Trượt
04/03->05/03/2023 88 - 55Ăn 88, Ăn 55

Khái niệm về lô kép khung 2 ngày

Khái niệm về lô kép khung 2 ngày

Theo phương pháp nuôi lô kép, người chơi sẽ chọn những con số giống nhau để đánh lô cho ngày hôm nay. Các con số lô kép bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 và 99. Trong khi đó, phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày có nghĩa là người chơi sẽ nuôi một trong những con lô kép này trong vòng 2 ngày.

Việc nuôi lô kép khung 2 ngày có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại không phải vậy. Phương pháp này thích hợp cho những người chơi không có nhiều thời gian hoặc không thành thục nhiều kỹ thuật. Điều này bởi vì số lượng con lô kép này là tương đối ít, lô kép khung 2 ngày xuất hiện với tần suất cao.

Ưu điểm của lô kép nuôi khung 2 ngày

Dưới đây là những ưu điểm của phương pháp nuôi cặp lô kép khung 2 ngày:

 • Giải quyết được tình huống khi có con lô nào đó mà bạn muốn đánh và nó không về vào ngày trước, nhưng có thể về vào ngày hôm sau.
 • Không cần tính toán quá nhiều, vì chỉ có 10 con lô kép để chọn trong ngày.
 • Tiền vốn bỏ ra cho phương pháp này không quá nhiều. Rủi ro cũng khá thấp, vì không có nguy cơ bị lộn số nên người chơi có thể yên tâm.
 • Phương pháp này giúp người chơi tiết kiệm được thời gian tính toán đối với lô đề.

Nhược điểm

Cách nuôi lô kép khung 2 ngày 247 cũng có một số nhược điểm như sau:

 • Không phù hợp cho những người muốn chiến thắng nhanh và không có tính kiên nhẫn, nếu không nên tránh chơi phương pháp này.
 • Chỉ phù hợp cho những người kiên định, tuân thủ đúng tỷ lệ và số ngày chơi. Vì vậy, nên lập bảng tính tiền để đảm bảo có lãi.
 • Lợi nhuận không cao bằng khi chơi theo từng ngày. Nếu một con lô kép bị bỏ lỡ, người chơi sẽ bị mất nhiều hơn so với cách chơi khác.

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày bất bại

Nuôi lô kép khung 2 ngày XSMB bất bại, miễn phí

Nuôi lô kép khung 2 ngày dựa vào đầu đuôi câm

Theo cách nuôi lô kép khung 2 ngày theo đầu đuôi câm, các bước thực hiện như sau:

 • Bước 1: Quan sát kết quả xổ số hàng ngày, nếu ngày hôm trước có đầu hoặc đuôi câm thì đó là tín hiệu cho thấy lô kép có thể về trong ngày hôm sau.
 • Bước 2: Nuôi cặp lô kép là đầu hoặc đuôi câm trong khung 2 ngày. Trong trường hợp đầu và đuôi đều câm, chọn đầu câm và nuôi trong khung 3 ngày, còn nếu chỉ có đuôi câm thì nuôi trong khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày rồng bạch kim sử dụng bạc nhớ

Ngoài phương pháp soi cầu đầu câm đuôi câm, anh em có thể áp dụng phương pháp dựa trên bạc nhớ để chơi xổ số. Phương pháp này dễ nhớ hơn và có chi tiết như sau:

– Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi 0 câm thì hôm sau có thể về các con số 00, 20, 80. Anh em nên nuôi bạch thủ lô kép 00 trong khung 2 ngày.

– Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi 2 câm thì hôm sau có thể về các con số 22, 52, 82. Anh em nên nuôi bạch thủ lô kép 22 trong khung 2 ngày.

– Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi 8 câm thì hôm sau có thể về các con số 08, 18, 88. Anh em nên nuôi bạch thủ lô kép 88 trong khung 2 ngày.

– Nếu ngày hôm trước xuất hiện đuôi 9 câm thì hôm sau có thể về các con số 29, 39, 99. Anh em nên nuôi bạch thủ lô kép 99 trong khung 2 ngày.

– Nếu ngày hôm trước xuất hiện đầu 4 câm thì hôm sau có thể về các con số 40, 44, 45. Anh em nên nuôi bạch thủ lô kép 44 trong khung 2 ngày.

Nuôi lô kép khung 2 ngày theo lô giải 7

Cách nuôi lô kép bằng cách dựa vào dấu hiệu báo kép giải 7 xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện như sau:

 • Nếu số đầu tiên của giải 7.1 trùng với số cuối cùng của giải 7.4, thì anh em sẽ nuôi lô kép bạch thủ với chính chữ số đó trong vòng 2 ngày tiếp theo.
 • Nếu số cuối cùng của giải 7.1 trùng với số đầu tiên của giải 7.4, thì anh em sẽ nuôi lô bạch thủ với chính số đó trong vòng khung 2 ngày tiếp theo.

Lưu ý rằng khi sử dụng phương pháp nuôi lô kép theo khung 2 ngày trong giải 7, anh em nên giới hạn thời gian nuôi trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Nếu sau thời gian này không thấy lô kép nào về thì nên dừng lại vì khả năng cao là nó sẽ không xuất hiện. Nếu tiếp tục chơi thì sẽ tốn một khoản tiền đáng kể.

Phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày bất bại

Kết luận

Những phương pháp nuôi lô kép khung 2 ngày trên đây đã được nhiều người chơi lô đề áp dụng và đạt được kết quả tốt. Hy vọng những phương pháp này sẽ mang lại thêm nhiều may mắn cho các bạn. Chúc các bạn sớm tìm được những con số may mắn để có thể tham gia chơi lô đề và giành được những giải thưởng lớn!