Dàn đề 50 số khung 3 ngày XSMB bất bại, đánh quanh năm

Có khá nhiều người lựa chọn chơi dàn đề 50 số không thất bại. Tuy nhiên để chơi đầy đủ trong vài ngày, số tiền cần bỏ ra cũng không ít. Bài viết dưới đây của ketquahangngay.net sẽ chia sẻ một số thông tin thú vị liên quan đến dàn đề 50 số này.

Dàn đề 50 số khung 3 ngày chuẩn nhất

Ngày:Dàn đề 50 sốKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 8chờ
09/02->11/02/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 8Trượt
06/02->08/02/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6Ăn 67
03/02->05/02/2024Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7Ăn 76
31/01->02/02/2024Đầu 4 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 44, Ăn 74
28/01->30/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 46, Ăn 74
25/01->27/01/2024Đầu 0 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 75, Ăn 79
22/01->24/01/2024Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 9Ăn 10, Ăn 61
19/01->21/01/2024Đầu 2 - 3 - 6 - 8 - 9Ăn 64
16/01->18/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 39
13/01->15/01/2024Đầu 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 61, Ăn 86
10/01->12/01/2024Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6Ăn 13
07/01->09/01/2024Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6Ăn 18
04/01->06/01/2024Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
01/01->03/01/2024Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 32, Ăn 56
29/12->31/12/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 20, Ăn 58, Ăn 80
26/12->28/12/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7Ăn 17
23/12->25/12/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 43
20/12->22/12/2023Đầu 0 - 1 - 7 - 8 - 9Ăn 11, Ăn 78, Ăn 85
17/12->19/12/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 57
14/12->16/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 04, Ăn 45
11/12->13/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 06
08/12->10/12/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 57
05/12->07/12/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 78
02/12->04/12/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 16, Ăn 85, Ăn 94
29/11->01/12/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 9Ăn 26, Ăn 41
26/11->28/11/2023Đầu 3 - 4 - 5 - 8 - 9Ăn 57
23/11->25/11/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7Ăn 16, Ăn 52
20/11->22/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 9Trượt
17/11->19/11/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 71
14/11->16/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 69
11/11->13/11/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Ăn 12
08/11->10/11/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8Ăn 62
05/11->07/11/2023Đầu 1 - 4 - 5 - 6 - 9Ăn 49
02/11->04/11/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 27
30/10->01/11/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 36, Ăn 84
27/10->29/10/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 50, Ăn 57
24/10->26/10/2023Đầu 3 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 80, Ăn 88
21/10->23/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 44, Ăn 49
18/10->20/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 9Ăn 00, Ăn 05
15/10->17/10/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 40
12/10->14/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 20, Ăn 54
09/10->11/10/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7Ăn 40, Ăn 45
06/10->08/10/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5Ăn 47
03/10->05/10/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8Ăn 56
30/09->02/10/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 9Ăn 37
27/09->29/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8Ăn 78, Ăn 79
21/09->23/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6Ăn 22, Ăn 66
18/09->20/09/2023Đầu 2 - 3 - 7 - 8 - 9Ăn 25
15/09->17/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 8Ăn 20, Ăn 24
12/09->14/09/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 9Ăn 32, Ăn 50
09/09->11/09/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7Ăn 02, Ăn 52, Ăn 68
06/09->08/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8Ăn 76
03/09->05/09/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 8Ăn 11, Ăn 67, Ăn 86
31/08->02/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 8Ăn 40, Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 78
25/08->27/08/2023Đầu 0 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 58
22/08->24/08/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 73, Ăn 79
19/08->21/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 9Ăn 21, Ăn 30
16/08->18/08/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9Trượt
13/08->15/08/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 8 - 9Ăn 28, Ăn 93
10/08->12/08/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 48
07/08->09/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 61, Ăn 66
04/08->06/08/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 10
01/08->03/08/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 6 - 8Ăn 88
29/07->31/07/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 15, Ăn 41
26/07->28/07/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 9Ăn 15
23/07->25/07/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 9Ăn 62
20/07->22/07/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 9Ăn 44
17/07->19/07/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 06
14/07->16/07/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 9Ăn 97
11/07->13/07/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 9Ăn 02
08/07->10/07/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 15, Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8Trượt
02/07->04/07/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 8Ăn 83
29/06->01/07/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 20
26/06->28/06/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 8 - 9Ăn 93, Ăn 95
23/06->25/06/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 7 - 8Ăn 70
20/06->22/06/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 8 - 9Ăn 67
17/06->19/06/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7Ăn 15, Ăn 51
14/06->16/06/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 30
11/06->13/06/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 60, Ăn 61
08/06->10/06/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 88
05/06->07/06/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7Ăn 79
02/06->04/06/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 9Ăn 08, Ăn 70
30/05->01/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8Trượt
27/05->29/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 37, Ăn 67
24/05->26/05/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 66, Ăn 91
21/05->23/05/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8Ăn 54
18/05->20/05/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 9Ăn 52
15/05->17/05/2023Đầu 2 - 6 - 7 - 8 - 9Trượt
12/05->14/05/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 8 - 9Ăn 53
09/05->11/05/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 7 - 9Ăn 96
06/05->08/05/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 8 - 9Ăn 04, Ăn 81
03/05->05/05/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 7Ăn 18, Ăn 76
30/04->02/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 7Ăn 65
27/04->29/04/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7Ăn 39
24/04->26/04/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 7Ăn 05, Ăn 75
21/04->23/04/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8Ăn 79
18/04->20/04/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5Ăn 23
15/04->17/04/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8Ăn 48, Ăn 76
12/04->14/04/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 65, Ăn 95
09/04->11/04/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8Ăn 26
06/04->08/04/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 9Ăn 11, Ăn 15
03/04->05/04/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 9Ăn 26
31/03->02/04/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7 - 8Ăn 81
28/03->30/03/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 6 - 8Ăn 04, Ăn 67
25/03->27/03/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5Trượt
22/03->24/03/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 7 - 9Ăn 98
19/03->21/03/2023Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8Ăn 03
16/03->18/03/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 8 - 9Ăn 81, Ăn 89
13/03->15/03/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 9Ăn 75, Ăn 79
10/03->12/03/2023Đầu 5 - 6 - 7 - 8 - 9Ăn 76, Ăn 95
07/03->09/03/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7 - 8Ăn 77, Ăn 87
02/03->04/03/202329 - 85 - 02 - 58 - 09 - 63 - 32 - 95 - 46 - 86 - 31 - 17 - 75 - 20 - 13 - 56 - 91 - 61 - 82 - 78 - 83 - 97 - 93 - 01 - 65 - 80 - 54 - 72 - 36 - 89 - 62 - 81 - 25 - 94 - 16 - 24 - 98 - 06 - 79 - 15 - 08 - 45 - 51 - 27 - 52 - 04 - 59 - 53 - 47 - 43Ăn 56, Ăn 43
27/02->01/03/202361 - 45 - 89 - 69 - 29 - 35 - 90 - 80 - 03 - 23 - 38 - 43 - 67 - 07 - 26 - 71 - 01 - 63 - 16 - 28 - 87 - 81 - 70 - 85 - 82 - 68 - 83 - 86 - 65 - 13 - 53 - 10 - 18 - 49 - 14 - 52 - 79 - 57 - 47 - 96 - 19 - 54 - 30 - 60 - 42 - 97 - 04 - 08 - 73 - 74Trượt

Dàn đề 50 số là gì trong lô đề?

Dàn đề 50 số khung 3 ngày XSMB bất bại, đánh quanh năm

Mọi người có nhiều phương pháp khác nhau để nuôi lô. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Điều quan trọng là phải hiểu rõ cách nuôi lô để đạt hiệu quả cao. Hiện nay, nhiều người chơi áp dụng phương pháp dàn đề 50 số không thất bại. Vậy thực tế phương pháp chơi dàn đề 50 số như thế nào?

Tương tự với các loại dàn đề khác như 10 số, 20 số, 40 số, dàn đề 50 số có nghĩa là anh em sẽ sử dụng các phương pháp soi cầu để lựa chọn 50 cặp số tốt nhất, có tỉ lệ trúng cao nhất trong khoảng 100 cặp số từ 00 – 99. Sử dụng 50 cặp số này để nuôi khung, hoặc chơi vào ngày hôm sau tùy theo sở thích và mục đích của mỗi người.

Dàn đề 50 số có thể giúp anh em trúng giải đặc biệt hoặc có cơ hội ăn được nhiều con lô phụ khác. Từ đó số tiền lãi có thể tăng lên đáng kể. Nếu biết cách tạo dàn đề 50 số chính xác, có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong khi vốn đầu tư không phải là quá nhiều.

Cách lập dàn đề 50 số cực chuẩn

Có nhiều người chơi lô đề có kinh nghiệm áp dụng phương pháp dàn đề 50 số bất bại với hiệu quả cao. Để tạo dàn đề 50 số, anh em có thể lựa chọn một trong hai cách cơ bản.

Nuôi dàn đề 50 số khung 3 ngày chắc thắng

Việc tạo dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày khá đơn giản. Nó dựa trên kết quả xổ số của ngày đó. Nếu thấy số cuối cùng là số chẵn, thì tạo dàn đề 50 số chẵn và sử dụng nó để nuôi khung trong 3 ngày. Tuy nhiên tỉ lệ trúng số thật sự là rất bất ngờ đấy.

Nuôi dàn đề 50 số khung 5 ngày bất bại

Cách tạo dàn đề 50 số nuôi khung 5 ngày đang được áp dụng bởi rất nhiều cao thủ lô đề. Để tạo dàn đề này, anh em cần thống kê kết quả xổ số theo tháng để xem số đầu và số cuối xuất hiện bao nhiêu lần. Sau đó chọn ra những cặp số có số lần xuất hiện nhiều nhất trong tháng đó để tạo thành dàn đề 50 số. Phương pháp này được cho là khá hiệu quả để đánh lô trong khoảng thời gian 5 ngày.

Để tạo dàn đề 50 số, anh em có thể chọn 5 số đầu và 4 số đuôi xuất hiện nhiều nhất hoặc ít nhất trong thời gian gần đây. Sau đó, anh em ghép những con số này lại với nhau và lọc ra 14 số đầu tiên để sử dụng trong dàn đề.

Ở bước tiếp theo, anh em cần tính tổng các số trong kết quả xổ số của ngày đó, sau đó lập dàn đề tổng trên 10 hoặc dưới 10. Ghép dàn đề tổng này với 14 số đầu tiên đã chọn ở bước trước để tạo thành dàn đề 50 số bất bại. Dàn đề này có thể chơi được suốt năm mà không lo sợ thua lỗ.

Cách lập dàn đề 50 số cực chuẩn

Ưu điểm khi dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày

Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày là một trong những phương pháp chơi lô đề phổ biến, và dưới đây là một số ưu điểm của nó:

  • Tỷ lệ trúng cao, giúp anh em có cơ hội trúng lớn.
  • Có tỷ lệ chiến thắng cực lớn, giúp anh em có thể kiếm được nhiều tiền.
  • Dễ dàng chia tiền chơi cho mỗi ngày, giúp anh em có thể kiểm soát tài chính tốt hơn.
  • Không tốn nhiều thời gian để nghiên cứu số mà vẫn có được dàn đề đẹp, giúp anh em tiết kiệm thời gian.
  • Số vốn đầu tư không quá nhiều, giúp anh em có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn.
  • Thích hợp với những người chơi mới, giúp họ dễ dàng tiếp cận và hiểu được phương pháp này.

Kinh nghiệm chơi đề dàn 50 số

Thường thì, khi tạo dàn đề 50 số để nuôi khung 1 ngày, tỷ lệ trúng khá cao và được nhiều người áp dụng. Để đảm bảo việc nuôi khung đó đem lại lợi nhuận hơn, cần phải chú ý đến một số vấn đề quan trọng sau đây:

– Cân nhắc kỹ trước khi quyết định đầu tư vào dàn đề nào, không nên đặt quá nhiều niềm tin vào những dàn đề không có căn cứ.

Nên lưu ý rằng không nên nuôi dàn đề 50 số quá lâu, vượt quá 3 ngày đã đặt ra. Bởi vì nếu nuôi quá lâu thì sẽ càng tiêu tốn nguồn vốn của bạn, và đồng thời tỷ lệ trúng cũng sẽ giảm dần. Do đó, hãy đặt ra thời gian nuôi dàn đề hợp lý và luôn tuân thủ kế hoạch đó để đạt được kết quả tốt nhất.

– Anh em nên tìm hiểu và áp dụng phương pháp vào tiền phù hợp với tài chính của mình dựa trên tỷ lệ gấp đôi. Có thể tham khảo các cách vào tiền mà chúng tôi đưa ra hoặc tự lựa chọn tỷ lệ phù hợp với số vốn ban đầu. Tuyệt đối không nên dừng giữa chừng trong quá trình nuôi dàn đề, vì việc đó sẽ đốt cháy thời gian, công sức và tiền bạc của bạn.

– Nếu bạn chơi nuôi dàn đề 50 số trong 3 ngày mà đề chưa về thì nên dừng lại và không tiếp tục nuôi. Việc tiếp tục nuôi trong tình trạng này sẽ rất dễ dẫn đến mất tiền và không có kết quả.

– Để tìm kiếm được dàn đề 50 số bất bại, nên kết hợp nhiều phương pháp khác nhau thay vì chỉ dựa vào các chiến thuật cũ lặp đi lặp lại. Việc sử dụng nhiều phương pháp khác nhau sẽ tăng cường hiệu quả và giúp anh em đạt được kết quả tốt hơn.

Kinh nghiệm chơi đề dàn 50 số

Trên đây là một số thông tin rất thú vị về nuôi dàn đề 50 số mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn. Nếu muốn tham gia anh em cần chuẩn bị tài chính và tìm hiểu kỹ về cách soi cầu. Vì đây là một trò chơi may rủi, nên cần phải vào tiền một cách hợp lý, tránh đặt quá nhiều hy vọng vào trò chơi này và đừng đặt toàn bộ tài sản của mình vào đó để tránh những tổn thất đáng tiếc.