Soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc 247 miễn phí hôm nay

Trong cộng đồng chơi lô đề, những người chơi muốn đạt được kết quả cao hơn cần phải có kỹ năng soi cầu 3 càng đặc biệt tại miền Bắc ngày hôm nay. Vậy phương pháp soi cau 666 này là gì? Hãy cùng ketquahangngay.net khám phá về dự đoán 3 số miễn phí tại miền Bắc hôm nay qua bài viết sau đây.

Soi cầu 3 càng miền Bắc hôm nay

NgàySoi cầu 3 càngKết quả
21/03/2024647 - 127 - 818 - 726 - 924chờ
09/02/2024437 - 579 - 567 - 979 - 041Trượt
08/02/2024540 - 398 - 409 - 855 - 164Trượt
07/02/2024117 - 280 - 266 - 785 - 505Trượt
06/02/2024192 - 577 - 806 - 110 - 978Trượt
05/02/2024209 - 862 - 213 - 374 - 649Trượt
04/02/2024114 - 189 - 185 - 984 - 611Trượt
03/02/2024839 - 711 - 630 - 727 - 807Trượt
02/02/2024516 - 177 - 610 - 780 - 839Trượt
01/02/2024045 - 262 - 115 - 279 - 827Ăn 115
31/01/2024139 - 324 - 840 - 357 - 794Ăn 840
30/01/2024362 - 746 - 218 - 929 - 780Trượt
29/01/2024682 - 608 - 350 - 094 - 810Trượt
28/01/2024700 - 247 - 451 - 964 - 995Trượt
27/01/2024104 - 312 - 667 - 133 - 054Trượt
26/01/2024016 - 086 - 821 - 335 - 516Trượt
25/01/2024875 - 774 - 788 - 871 - 116Trượt
24/01/2024888 - 321 - 251 - 318 - 375Trượt
23/01/2024524 - 436 - 808 - 065 - 466Trượt
22/01/2024080 - 491 - 622 - 211 - 981Trượt
21/01/2024813 - 935 - 332 - 881 - 192Trượt
20/01/2024578 - 466 - 376 - 386 - 296Trượt
19/01/2024533 - 861 - 863 - 900 - 019Trượt
18/01/2024278 - 508 - 328 - 994 - 848Trượt
17/01/2024195 - 455 - 683 - 064 - 111Trượt
16/01/2024377 - 514 - 547 - 234 - 713Trượt
15/01/2024229 - 816 - 076 - 110 - 218Trượt
14/01/2024731 - 375 - 052 - 260 - 123Trượt
13/01/2024667 - 686 - 269 - 960 - 007Trượt
12/01/2024486 - 363 - 098 - 772 - 974Trượt
11/01/2024292 - 116 - 130 - 632 - 117Trượt
10/01/2024380 - 965 - 643 - 557 - 724Trượt
09/01/2024769 - 920 - 982 - 468 - 996Trượt
08/01/2024598 - 225 - 520 - 980 - 977Trượt
07/01/2024842 - 218 - 558 - 789 - 593Trượt
06/01/2024156 - 618 - 677 - 860 - 404Trượt
05/01/2024434 - 223 - 676 - 092 - 896Trượt
04/01/2024084 - 946 - 945 - 412 - 947Trượt
03/01/2024912 - 394 - 278 - 808 - 655Trượt
02/01/2024774 - 178 - 905 - 951 - 877Trượt
01/01/2024281 - 490 - 767 - 625 - 638Trượt
31/12/2023682 - 051 - 751 - 398 - 218Trượt
30/12/2023765 - 628 - 578 - 273 - 012Trượt
29/12/2023455 - 359 - 776 - 747 - 060Trượt
28/12/2023316 - 599 - 847 - 878 - 016Trượt
27/12/2023320 - 156 - 229 - 697 - 427Trượt
26/12/2023393 - 417 - 713 - 089 - 967Trượt
25/12/2023677 - 146 - 023 - 391 - 240Ăn 240
24/12/2023519 - 410 - 426 - 154 - 775Trượt
23/12/2023531 - 329 - 139 - 100 - 348Trượt
22/12/2023835 - 758 - 037 - 490 - 329Trượt
21/12/2023553 - 785 - 300 - 638 - 705Trượt
20/12/2023010 - 552 - 619 - 274 - 108Trượt
19/12/2023468 - 933 - 194 - 505 - 132Trượt
18/12/2023325 - 600 - 597 - 143 - 585Trượt
17/12/2023421 - 422 - 383 - 403 - 255Trượt
16/12/2023377 - 398 - 354 - 248 - 434Ăn 434
15/12/2023950 - 492 - 252 - 821 - 080Trượt
14/12/2023286 - 803 - 363 - 588 - 064Trượt
13/12/2023150 - 491 - 982 - 386 - 092Ăn 092
12/12/2023057 - 339 - 516 - 858 - 931Trượt
11/12/2023267 - 867 - 674 - 007 - 295Trượt
10/12/2023959 - 860 - 274 - 586 - 327Trượt
09/12/2023857 - 762 - 629 - 903 - 544Trượt
08/12/2023160 - 761 - 520 - 034 - 096Trượt
07/12/2023223 - 892 - 703 - 737 - 941Trượt
06/12/2023315 - 168 - 269 - 156 - 923Trượt
05/12/2023776 - 801 - 895 - 257 - 053Ăn 257
04/12/2023156 - 709 - 598 - 303 - 564Trượt
03/12/2023865 - 855 - 231 - 438 - 125Trượt
02/12/2023952 - 908 - 308 - 761 - 905Trượt
01/12/2023191 - 636 - 049 - 167 - 937Trượt
30/11/2023305 - 091 - 016 - 510 - 404Trượt
29/11/2023638 - 263 - 666 - 576 - 410Ăn 410
28/11/2023799 - 488 - 685 - 406 - 335Trượt
27/11/2023423 - 913 - 228 - 492 - 796Trượt
26/11/2023184 - 804 - 478 - 153 - 643Trượt
25/11/2023745 - 968 - 766 - 229 - 359Trượt
24/11/2023816 - 579 - 416 - 730 - 553Trượt
23/11/2023964 - 972 - 218 - 493 - 512Trượt
22/11/2023873 - 163 - 798 - 748 - 032Trượt
21/11/2023515 - 241 - 947 - 726 - 062Trượt
20/11/2023790 - 816 - 925 - 815 - 299Ăn 925, Ăn 299
19/11/2023515 - 947 - 824 - 534 - 972Trượt
18/11/2023921 - 831 - 356 - 714 - 630Trượt
17/11/2023734 - 532 - 404 - 323 - 361Trượt
16/11/2023045 - 187 - 770 - 029 - 863Trượt
15/11/2023935 - 727 - 113 - 281 - 546Trượt
14/11/2023107 - 111 - 180 - 607 - 229Trượt
13/11/2023661 - 517 - 046 - 431 - 087Trượt
12/11/2023801 - 133 - 988 - 761 - 438Trượt
11/11/2023793 - 653 - 167 - 071 - 126Trượt
10/11/2023328 - 548 - 574 - 016 - 453Ăn 574
09/11/2023080 - 469 - 934 - 261 - 305Trượt
08/11/2023520 - 966 - 877 - 973 - 020Trượt
07/11/2023111 - 551 - 535 - 455 - 912Trượt
06/11/2023776 - 833 - 848 - 130 - 918Ăn 848
05/11/2023491 - 874 - 351 - 199 - 270Trượt
04/11/2023806 - 373 - 740 - 951 - 165Trượt
03/11/2023863 - 784 - 102 - 240 - 290Trượt
02/11/2023046 - 419 - 210 - 542 - 227Trượt
01/11/2023409 - 224 - 782 - 973 - 939Ăn 224
31/10/2023470 - 703 - 729 - 265 - 944Trượt
30/10/2023911 - 950 - 320 - 559 - 654Trượt
29/10/2023270 - 885 - 023 - 299 - 579Trượt
28/10/2023213 - 620 - 025 - 905 - 778Trượt
27/10/2023385 - 064 - 230 - 927 - 268Trượt
26/10/2023515 - 601 - 963 - 868 - 447Trượt
25/10/2023385 - 809 - 131 - 083 - 696Trượt
24/10/2023716 - 232 - 946 - 482 - 231Ăn 232
23/10/2023537 - 273 - 979 - 035 - 737Ăn 035
22/10/2023269 - 372 - 432 - 183 - 468Trượt
21/10/2023116 - 041 - 497 - 593 - 803Trượt
20/10/2023642 - 138 - 085 - 107 - 869Trượt
19/10/2023557 - 585 - 212 - 960 - 437Trượt
18/10/2023884 - 219 - 007 - 093 - 768Trượt
17/10/2023983 - 953 - 699 - 503 - 874Ăn 983
16/10/2023629 - 762 - 988 - 208 - 261Trượt
15/10/2023609 - 616 - 539 - 180 - 996Trượt
14/10/2023435 - 716 - 654 - 365 - 643Trượt
13/10/2023835 - 999 - 328 - 462 - 392Trượt
12/10/2023752 - 451 - 054 - 465 - 435Trượt
11/10/2023276 - 479 - 227 - 955 - 194Trượt
10/10/2023162 - 255 - 142 - 434 - 107Trượt
09/10/2023024 - 899 - 706 - 999 - 602Trượt
08/10/2023131 - 815 - 542 - 722 - 553Trượt
07/10/2023670 - 342 - 154 - 175 - 260Ăn 670
06/10/2023977 - 219 - 832 - 678 - 439Trượt
05/10/2023004 - 893 - 473 - 779 - 633Ăn 893
04/10/2023178 - 604 - 318 - 221 - 446Trượt
03/10/2023330 - 259 - 078 - 529 - 154Trượt
02/10/2023777 - 150 - 999 - 743 - 802Trượt
01/10/2023961 - 792 - 188 - 537 - 606Trượt
30/09/2023510 - 559 - 664 - 321 - 566Trượt
29/09/2023765 - 567 - 842 - 786 - 035Trượt
28/09/2023054 - 126 - 825 - 141 - 398Trượt
27/09/2023773 - 398 - 835 - 454 - 291Trượt
26/09/2023684 - 531 - 021 - 756 - 599Trượt
25/09/2023409 - 793 - 301 - 349 - 417Trượt
24/09/2023546 - 541 - 423 - 097 - 032Trượt
23/09/2023215 - 417 - 325 - 091 - 146Trượt
22/09/2023034 - 353 - 533 - 257 - 140Trượt
21/09/2023743 - 877 - 176 - 588 - 561Trượt
20/09/2023855 - 461 - 097 - 951 - 944Trượt
19/09/2023299 - 903 - 169 - 787 - 649Trượt
18/09/2023363 - 735 - 763 - 255 - 341Trượt
17/09/2023290 - 928 - 194 - 181 - 830Trượt
16/09/2023585 - 161 - 749 - 976 - 198Trượt
15/09/2023511 - 410 - 906 - 214 - 679Trượt
14/09/2023709 - 258 - 468 - 090 - 155Trượt
13/09/2023008 - 554 - 239 - 253 - 382Trượt
12/09/2023444 - 284 - 816 - 972 - 436Trượt
11/09/2023763 - 427 - 462 - 461 - 707Trượt
10/09/2023535 - 763 - 364 - 218 - 573Trượt
09/09/2023013 - 920 - 299 - 835 - 631Ăn 299
08/09/2023119 - 086 - 495 - 012 - 316Ăn 012
07/09/2023534 - 949 - 440 - 482 - 708Trượt
06/09/2023137 - 631 - 990 - 391 - 479Trượt
05/09/2023792 - 875 - 213 - 696 - 385Trượt
03/09/2023266 - 142 - 930 - 442 - 020Trượt
02/09/2023312 - 390 - 008 - 690 - 314Trượt
01/09/2023734 - 999 - 354 - 054 - 966Ăn 054
31/08/2023921 - 860 - 910 - 221 - 997Trượt
30/08/2023286 - 288 - 916 - 385 - 630Trượt
29/08/2023464 - 749 - 273 - 989 - 490Trượt
28/08/2023922 - 450 - 650 - 049 - 831Trượt
27/08/2023031 - 897 - 717 - 835 - 727Trượt
26/08/2023428 - 006 - 555 - 885 - 678Trượt
25/08/2023677 - 189 - 423 - 223 - 496Trượt
24/08/2023512 - 105 - 850 - 663 - 309Trượt
23/08/2023760 - 189 - 282 - 623 - 406Trượt
22/08/2023853 - 821 - 614 - 985 - 376Trượt
21/08/2023554 - 150 - 856 - 012 - 292Trượt
20/08/2023167 - 613 - 182 - 873 - 079Ăn 079
19/08/2023638 - 335 - 801 - 672 - 421Trượt
18/08/2023481 - 323 - 105 - 444 - 764Trượt
17/08/2023537 - 152 - 367 - 954 - 216Ăn 367
16/08/2023453 - 652 - 627 - 389 - 558Trượt
15/08/2023303 - 474 - 334 - 855 - 147Trượt
14/08/2023852 - 472 - 741 - 663 - 042Trượt
13/08/2023412 - 440 - 008 - 823 - 482Trượt
12/08/2023845 - 382 - 178 - 791 - 514Trượt
11/08/2023501 - 962 - 380 - 970 - 377Ăn 962, Ăn 380
10/08/2023155 - 681 - 639 - 528 - 688Trượt
09/08/2023861 - 756 - 239 - 248 - 968Trượt
08/08/2023159 - 079 - 178 - 934 - 804Ăn 178
07/08/2023059 - 622 - 626 - 226 - 100Ăn 626
06/08/2023087 - 820 - 036 - 857 - 079Trượt
05/08/2023490 - 938 - 097 - 773 - 715Trượt
04/08/2023992 - 264 - 659 - 284 - 954Trượt
03/08/2023533 - 006 - 542 - 495 - 892Trượt
02/08/2023137 - 352 - 642 - 420 - 207Ăn 137
01/08/2023518 - 914 - 173 - 830 - 639Trượt
31/07/2023684 - 423 - 548 - 543 - 908Trượt
30/07/2023290 - 926 - 961 - 158 - 960Ăn 926
29/07/2023845 - 112 - 682 - 491 - 207Trượt
28/07/2023768 - 472 - 837 - 364 - 036Trượt
27/07/2023684 - 870 - 219 - 443 - 472Ăn 443
26/07/2023694 - 339 - 547 - 173 - 302Ăn 694
25/07/2023161 - 460 - 683 - 614 - 297Trượt
24/07/2023521 - 239 - 775 - 881 - 444Trượt
23/07/2023264 - 747 - 616 - 779 - 122Trượt
22/07/2023385 - 940 - 943 - 962 - 987Trượt
21/07/2023709 - 537 - 145 - 762 - 628Ăn 537, Ăn 145
20/07/2023845 - 467 - 479 - 923 - 898Trượt
19/07/2023067 - 590 - 293 - 285 - 322Ăn 322
18/07/2023133 - 172 - 746 - 590 - 490Trượt
17/07/2023415 - 239 - 043 - 918 - 039Trượt
16/07/2023253 - 973 - 496 - 036 - 377Trượt
15/07/2023946 - 446 - 249 - 243 - 127Trượt
14/07/2023958 - 856 - 052 - 596 - 404Ăn 404
13/07/2023452 - 650 - 219 - 165 - 642Trượt
12/07/2023564 - 559 - 646 - 732 - 483Ăn 732
11/07/2023901 - 963 - 540 - 302 - 250Trượt
10/07/2023508 - 125 - 249 - 263 - 085Trượt
09/07/2023129 - 996 - 480 - 732 - 265Ăn 129
08/07/2023608 - 203 - 995 - 279 - 935Trượt
07/07/2023361 - 743 - 995 - 830 - 082Trượt
05/07/2023102 - 708 - 652 - 824 - 482Trượt
04/07/2023163 - 410 - 864 - 218 - 378Trượt
03/07/2023221 - 999 - 413 - 773 - 769Trượt
02/07/2023881 - 648 - 675 - 862 - 251Trượt
01/07/2023229 - 246 - 001 - 866 - 379Trượt
30/06/2023821 - 648 - 666 - 750 - 234Trượt
29/06/2023347 - 156 - 738 - 316 - 817Trượt
28/06/2023221 - 048 - 864 - 836 - 193Trượt
27/06/2023175 - 213 - 674 - 625 - 141Trượt
26/06/2023988 - 401 - 884 - 311 - 246Trượt
25/06/2023657 - 670 - 214 - 890 - 845Trượt
24/06/2023897 - 931 - 012 - 976 - 069Trượt
23/06/2023322 - 487 - 651 - 355 - 012Trượt
22/06/2023957 - 729 - 489 - 421 - 683Trượt
21/06/2023959 - 776 - 660 - 146 - 874Trượt
20/06/2023368 - 658 - 520 - 783 - 390Trượt
19/06/2023624 - 905 - 780 - 146 - 617Ăn 624
18/06/2023320 - 002 - 856 - 046 - 582Trượt
17/06/2023708 - 857 - 131 - 634 - 291Trượt
16/06/2023939 - 977 - 024 - 945 - 292Trượt
15/06/2023594 - 250 - 023 - 434 - 513Trượt
14/06/2023439 - 415 - 167 - 359 - 071Trượt
13/06/2023138 - 782 - 156 - 664 - 767Trượt
12/06/2023273 - 026 - 929 - 412 - 157Ăn 273
11/06/2023895 - 639 - 947 - 154 - 767Trượt
10/06/2023591 - 912 - 020 - 295 - 804Trượt
09/06/2023440 - 042 - 553 - 465 - 764Trượt
08/06/2023395 - 168 - 434 - 731 - 670Trượt
07/06/2023527 - 545 - 718 - 175 - 203Trượt
06/06/2023649 - 580 - 606 - 361 - 544Trượt
05/06/2023655 - 777 - 609 - 127 - 128Trượt
04/06/2023805 - 518 - 747 - 996 - 498Trượt
03/06/2023500 - 684 - 062 - 229 - 538Trượt
02/06/2023326 - 025 - 935 - 913 - 776Ăn 776
01/06/2023660 - 719 - 271 - 669 - 101Trượt
31/05/2023583 - 247 - 756 - 415 - 025Trượt
30/05/2023018 - 106 - 700 - 861 - 603Ăn 861
29/05/2023998 - 713 - 646 - 697 - 670Trượt
28/05/2023096 - 157 - 988 - 517 - 482Trượt
27/05/2023505 - 726 - 455 - 949 - 803Trượt
26/05/2023956 - 826 - 838 - 957 - 705Trượt
25/05/2023239 - 009 - 389 - 313 - 127Trượt
24/05/2023171 - 145 - 545 - 909 - 528Trượt
23/05/2023433 - 700 - 589 - 015 - 497Trượt
22/05/2023986 - 214 - 364 - 189 - 485Trượt
21/05/2023828 - 212 - 744 - 589 - 534Trượt
20/05/2023725 - 499 - 210 - 157 - 502Trượt
19/05/2023420 - 485 - 582 - 496 - 850Trượt
18/05/2023125 - 944 - 119 - 959 - 051Ăn 119
17/05/2023168 - 042 - 713 - 600 - 979Ăn 042, Ăn 979
16/05/2023349 - 166 - 680 - 218 - 755Trượt
15/05/2023780 - 805 - 423 - 940 - 501Trượt
14/05/2023389 - 810 - 897 - 722 - 936Trượt
13/05/2023173 - 736 - 659 - 807 - 239Trượt
12/05/2023813 - 254 - 945 - 470 - 663Ăn 470
11/05/2023326 - 472 - 389 - 611 - 545Trượt
10/05/2023948 - 308 - 927 - 147 - 196Ăn 927
09/05/2023298 - 720 - 778 - 049 - 505Trượt
08/05/2023725 - 878 - 425 - 202 - 675Trượt
07/05/2023562 - 435 - 109 - 520 - 956Trượt
06/05/2023267 - 932 - 087 - 836 - 327Trượt
05/05/2023377 - 596 - 207 - 952 - 462Trượt
04/05/2023774 - 606 - 468 - 165 - 035Ăn 035
03/05/2023904 - 346 - 998 - 960 - 537Trượt
02/05/2023046 - 155 - 430 - 189 - 895Ăn 430
01/05/2023395 - 292 - 667 - 642 - 168Trượt
30/04/2023681 - 501 - 506 - 972 - 450Trượt
29/04/2023308 - 144 - 429 - 878 - 813Trượt
28/04/2023496 - 574 - 330 - 241 - 131Trượt
27/04/2023289 - 157 - 003 - 720 - 787Trượt
26/04/2023172 - 636 - 114 - 726 - 988Trượt
25/04/2023003 - 587 - 659 - 075 - 586Trượt
24/04/2023139 - 732 - 803 - 187 - 264Trượt
23/04/2023618 - 179 - 114 - 456 - 663Trượt
22/04/2023401 - 724 - 785 - 473 - 810Ăn 724
21/04/2023100 - 461 - 734 - 259 - 381Trượt
20/04/2023686 - 954 - 348 - 568 - 768Trượt
19/04/2023036 - 163 - 850 - 308 - 475Ăn 475
18/04/2023159 - 922 - 533 - 605 - 989Trượt
17/04/2023647 - 416 - 228 - 373 - 010Trượt
16/04/2023273 - 657 - 187 - 025 - 859Trượt
15/04/2023466 - 298 - 500 - 428 - 485Trượt
14/04/2023862 - 877 - 203 - 103 - 345Trượt
13/04/2023047 - 503 - 256 - 876 - 886Trượt
12/04/2023752 - 130 - 971 - 669 - 350Trượt
11/04/2023001 - 348 - 142 - 804 - 216Trượt
10/04/2023850 - 825 - 145 - 978 - 394Trượt
09/04/2023051 - 542 - 675 - 815 - 976Trượt
07/04/2023182 - 556 - 073 - 655 - 670Ăn 556
06/04/2023227 - 105 - 909 - 659 - 564Trượt
05/04/2023181 - 616 - 082 - 882 - 134Trượt
04/04/2023306 - 230 - 678 - 119 - 017Trượt
03/04/2023909 - 758 - 995 - 117 - 979Trượt
02/04/2023292 - 465 - 706 - 039 - 823Ăn 039
01/04/2023346 - 233 - 776 - 197 - 302Trượt
31/03/2023790 - 381 - 008 - 245 - 020Ăn 381, Ăn 008
30/03/2023164 - 829 - 857 - 274 - 223Ăn 829
29/03/2023142 - 091 - 898 - 212 - 768Trượt
28/03/2023905 - 504 - 200 - 957 - 964Trượt
27/03/2023886 - 568 - 266 - 821 - 174Trượt
26/03/2023312 - 616 - 854 - 699 - 143Trượt
25/03/2023871 - 654 - 815 - 112 - 900Trượt
24/03/2023323 - 878 - 534 - 448 - 866Trượt
23/03/2023600 - 156 - 322 - 836 - 110Ăn 836
22/03/2023820 - 136 - 306 - 345 - 400Trượt
21/03/2023061 - 949 - 475 - 577 - 891Ăn 061
20/03/2023388 - 951 - 192 - 679 - 598Ăn 192
19/03/2023499 - 592 - 767 - 191 - 167Trượt
18/03/2023618 - 821 - 813 - 771 - 035Trượt
17/03/2023316 - 418 - 980 - 702 - 029Trượt
16/03/2023226 - 593 - 972 - 709 - 409Trượt
15/03/2023667 - 716 - 095 - 562 - 290Trượt
14/03/2023025 - 830 - 423 - 168 - 887Trượt
13/03/2023203 - 690 - 927 - 142 - 765Trượt
11/03/2023523 - 442 - 182 - 275 - 853Trượt
10/03/2023632 - 927 - 131 - 434 - 112Trượt
09/03/2023601 - 793 - 058 - 218 - 178Trượt
08/03/2023670 - 111 - 116 - 151 - 391Trượt
07/03/2023172 - 611 - 454 - 987 - 146Trượt
04/03/2023 573 - 221 - 628 - 729 - 018Trượt

Khái niệm soi cầu 3 càng là gì?

Khái niệm soi cầu 3 càng là gì?

Thuật ngữ “3 càng” được sử dụng để chỉ ba số cuối cùng của các giải độc đắc trong mỗi kỳ quay số và xuất hiện ban đầu tại miền Bắc. Mỗi kỳ quay số chỉ có một giải độc đắc.

Vì vậy cách dự đoán 3 càng là người chơi sẽ đoán trúng ba số cuối của giải độc đắc của ba miền Bắc, Trung và Nam trong mỗi ngày. Nếu người chơi đoán chính xác, tỉ lệ chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều so với khi chơi đánh số thông thường.

Ví dụ: Kết quả quay số của miền Bắc hôm nay là 56815, thì số trúng thưởng 3 càng sẽ là 815.

Soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác nhất

Cách bắt 3 càng XSMB theo bạch thủ lô

Để dự đoán 3 càng, nhiều người sử dụng phương pháp bạch thủ lô bởi vì đây là cách dễ dàng và đem lại kết quả tốt. Khi áp dụng phương pháp này, các thành viên sử dụng những cách sau:

 • Ghép bạch thủ lô với các thứ dự đoán 3 càng

Ví dụ: nếu hôm nay là thứ ba thì số 3 sẽ được sử dụng làm số đầu tiên trong bộ số 3 càng. Tiếp theo dựa vào kết quả của ngày hôm qua (thứ hai) để tìm ra số bạch thủ của mình. Ví dụ: nếu số bạch thủ lô của ngày thứ hai là 12, thì bộ số 312 sẽ là 3 càng mà anh em nên chơi trong ngày hôm nay.

 • Ghép bạch thủ lô với ngày trong tháng

Phương pháp ghép bạch thủ lô với ngày trong tháng cũng được nhiều người chơi sử dụng. Ví dụ: nếu hôm nay là ngày 17 và số bạch thủ lô của ngày hôm nay là 37, có thể tham khảo các bộ số 3 càng như 171, 177, 137, 237 để chơi trong ngày hôm nay.

Soi cầu 3 càng vip hôm nay dựa vào giải 7 và GĐB

Một phương pháp để dự đoán con số 3 càng ngày mai là sử dụng các số ở giải 7 của kết quả xổ số hôm nay. Lấy 2 số cuối của mỗi số ở giải 7 để tạo thành cặp số cho 3 càng. Sau đó lấy giải đặc biệt của ngày hôm nay và tách thành từng số đơn để làm số đầu tiên cho các bộ số 3 càng.

Anh em có thể sử dụng các số từ giải 7 của ngày hôm nay là 75 để tạo ra 2 số cuối cho con số 3 càng ngày mai. Sau đó lấy giải đặc biệt ngày hôm nay, có kết quả là 14503, rồi tách thành các chữ số riêng biệt là 1, 4, 5, 0 và 3. Dùng một trong những số này ghép với 2 số cuối của 75 để tạo ra các bộ số 3 càng.

Ví dụ: sử dụng số 5 và số 7 của giải 7 để tạo ra số 75, sau đó ghép với số 4 từ giải đặc biệt để tạo ra bộ số 3 càng 754. Anh em có thể chơi bộ số này trong ngày mai hoặc nuôi trong vòng 3 ngày.

Soi cầu 3 càng xổ số miền Bắc 247 miễn phí hôm nay

Soi cầu 3 càng 247 dựa theo bóng của tổng

Phương pháp bóng của tổng là một cách khá hiệu quả để chơi 3 càng. Tuy nhiên để sử dụng phương pháp này, anh em cần phải nắm rõ các khái niệm liên quan đến các bóng.

Để áp dụng phương pháp bóng của tổng để chốt số 3 càng, người chơi cần nhớ các số bóng tương ứng với mỗi chữ số.

 • Bóng dương của số 1 là số 6, bóng dương của số 2 là số 7 hoặc 8, bóng dương của số 3 là số 8, bóng dương của số 4 là số 9, bóng dương của số 5 là số 0.
 • Các số còn lại sẽ có bóng âm tương ứng, ví dụ số 0 có bóng âm là số 7, số 1 có bóng âm là số 4, số 2 có bóng âm là số 9, số 3 có bóng âm là số 6, số 5 có bóng âm là số 8.

Để chốt số 3 càng, anh em cộng tổng giải đặc biệt của kỳ trước cho đến khi chỉ còn 1 chữ số, sau đó tìm bóng âm và bóng dương của chữ số đó. Tiếp theo ghép con lô bạch thủ của mình vào với các số bóng này để tạo thành các bộ số 3 càng đẹp.

Ví dụ: Nếu có số bạch thủ lô là 58 và tổng giải đặc biệt của hôm trước là 0, tìm ra bóng âm dương của số 0 là 5 và 7. Sau đó ghép với số bạch thủ lô 58 để tạo ra các bộ số 3 càng như sau: 585, 587, 558, 758.

Soi cầu độc thủ đề 3 càng dựa vào bạc nhớ

Anh em có thể lựa chọn các số từ các bộ số xuất hiện gần đây trong các kết quả xổ số trước đó để lấy làm bạc nhớ. Sau đó áp dụng các quy tắc và phương pháp để tìm ra các con số độc thủ đề 3 càng. Việc này sẽ tăng khả năng trúng lớn và giúp anh em có thêm sự lựa chọn trong việc chốt số.

Các quy tắc bạc nhớ dùng để tìm 3 càng lô đề chính xác nhất:

 • Nếu càng 2 xuất hiện thì có khả năng càng 4 sẽ nổ hoặc ra số liền kề với càng 4.
 • Nếu có càng 3 xuất hiện, thì nên chơi càng 6.
 • Nếu càng 4 nổ hôm trước thì có khả năng càng 2 sẽ nổ.
 • Nếu càng 5 về thì nên đánh càng 3.
 • Nếu càng 7 về hôm sau có thể sẽ nổ càng 0.
 • Nếu càng 2 nổ kỳ trước thì đánh càng 1 ở kỳ tiếp theo.
 • Nếu càng 8 về thì nên đánh càng 9 ở kỳ tiếp theo.
 • Nếu càng 2 về hôm trước thì nên đánh càng 6 ở kỳ tiếp theo.
 • Nếu càng 7 về hôm qua, thì hôm nay nên đánh càng 2.

Còn một phương pháp bắt lô đề 3 càng bằng bạc nhớ là dựa vào thứ trong tuần:

 • Nếu là thứ 3, nên chơi càng 2 và càng 7.
 • Ngày thứ 2, nên đánh càng 0, 5, và 7.
 • Càng 1, 0 thường nổ vào thứ 5.
 • Vào ngày thứ 2, nên chơi càng 5, 4, và 8.
 • Thứ 7 thường nổ càng 1 và càng 3.
 • Ngày thứ 3 có xu hướng nổ càng 5 và càng 6.
 • Chủ nhật có tỉ lệ càng 6 và càng 9 cao nhất.

Soi cầu 3 càng miền Bắc chuẩn xác nhất

Soi cầu 3 càng miễn phí theo giấc mơ

Nếu bạn có giấc mơ đặc biệt, nó có thể là một dấu hiệu của tương lai. Vì vậy khi bạn gặp giấc mơ liên quan đến con số, bạn có thể sử dụng nó để tìm ra số may mắn.

Chúng tôi đã tìm hiểu về các giấc mơ thường gặp trong cuộc sống và giải mã chúng để tìm ra những con số đề may mắn. Bằng cách này, bạn có thể soi cầu độc thủ đề 3 càng miễn phí và chắc chắn sẽ trúng đề.

Các cách soi cầu 3 càng miền Bắc miễn phí khác

Có nhiều phương pháp khác để soi cầu 3 càng ngoài những cách đã đề cập ở trên:

– Ghép cầu 3 càng theo ngày chẵn, ngày lẻ và bạch thủ lô đề

– Sử dụng can chi (đại chi, thiên can)

– Dựa trên thuật ngũ hành và âm dương để tìm ra con số may mắn. Anh em có thể tham khảo và áp dụng các phương pháp này để tăng cơ hội trúng lớn trong đánh lô đề.

3 càng ăn bao nhiêu?

Hiện nay tỷ lệ cược 3 càng khác nhau tùy thuộc vào từng nhà cái. Tỷ lệ phổ biến nhất là 1:400, có nghĩa là nếu người chơi trúng giải, họ sẽ nhận được khoản tiền thưởng lớn gấp 400 lần số tiền đặt cược ban đầu.

Đề 3 càng ăn bao nhiêu thưởng? 

Đề 3 càng trúng được thưởng bao nhiêu tiền là một câu hỏi được nhiều người quan tâm. Với đề 3 càng xác suất trúng giải sẽ rất thấp. Tỷ lệ trúng chỉ khoảng 1/1000, tương đương với 0,001%. Nếu may mắn trúng giải thì sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và đáng giá.

Tỷ lệ nhận thưởng của đề 3 càng truyền thống là khá cao, thường là 1:400. Ví dụ: nếu bạn đặt 10.000 đồng vào ba càng và trúng thưởng, bạn sẽ nhận được 4.000.000 đồng.

Tuy nhiên, khi chuyển sang chơi đề 3 càng trực tuyến, tỷ lệ thanh toán này còn cao hơn rất nhiều. Hiện nay, hầu hết các nhà cái đều có tỷ lệ thanh toán là 1:960 và mức cược tối thiểu là 1.000 đồng cho mỗi điểm.

Lô 3 càng ăn bao nhiêu tiền?

Đối với lô 3 càng, tỷ lệ nhận thưởng sẽ khác nhau tùy theo từng nhà cái và đại lý. Những tỷ lệ này còn có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trị cược và điểm cược của người chơi.

Tỷ lệ ăn lô 3 càng chơi theo truyền thống

Thông thường, khi chơi lô 3 càng theo phương pháp truyền thống thì tỷ lệ nhận thưởng sẽ dao động từ 1:400 đến 1:700. Nghĩa là nếu đánh 100.000 đồng và trúng giải thì người chơi sẽ nhận được số tiền thưởng từ 40.000.000 đến 70.000.000 đồng.

Tỷ lệ ăn lô 3 càng trực tuyến các miền

Tỷ lệ ăn lô 3 càng trực tuyến cũng rất hấp dẫn cũng như đề 3 càng. Hiện nay, các nhà cái đều cung cấp mức trả thưởng từ 1:700 đến 1:980.

Đối với miền Bắc, 1 điểm lô tương ứng với 27.000 đồng, trong khi đó ở miền Nam là 17.000 đồng. Nếu bạn đánh 1 điểm lô 3 càng và trúng thì sẽ nhận được khoảng từ 700.000 đến 980.000 đồng.

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc hiệu quả

Kinh nghiệm soi cầu 3 càng miền Bắc hiệu quả

Nếu bạn mới bắt đầu chơi lô và muốn thử đánh đề 3 càng, đó là một quyết định rủi ro. Vì vậy học hỏi kinh nghiệm từ các cao thủ rất quan trọng để giúp bạn cải thiện kỹ năng của mình. Dưới đây là một số kinh nghiệm soi cầu 3 càng được các cao thủ chia sẻ mà bạn có thể tham khảo:

– Để chơi đề 3 càng hiệu quả, người chơi có thể sử dụng các ứng dụng thống kê xổ số để tiết kiệm thời gian và tìm kiếm con bạch thủ lô nhanh chóng hơn.

– Ngoài ra, cũng có thể sử dụng các ứng dụng tính bảng lô đề để tìm được con đề 3 càng may mắn. Tuy nhiên, để tăng độ chính xác, người chơi nên kết hợp nhiều phương pháp soi cầu.

– Học hỏi kinh nghiệm từ các cao thủ cũng rất quan trọng, và tham gia các diễn đàn, group để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm là cách tốt để nâng cao kiến thức. 

– Đồng thời, chọn nhà cái uy tín để đánh đề 3 càng là cách tránh được rủi ro “tiền mất tật mang”.

Kết luận

Bài viết trên đây là những thông tin về phương pháp soi cầu 3 càng miền Bắc an toàn và hiệu quả, để các bạn có thể tham khảo và sử dụng để tăng cơ hội chiến thắng. Điều này không chỉ giúp cho các bạn có thêm kiến thức về việc soi cầu, mà còn giúp tăng vốn kiến thức của mình.

Chúng tôi tin rằng nhờ những kiến thức đó, các bạn sẽ có thêm tự tin để tìm ra được con số may mắn của mình. Hãy đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày để cập nhật kết quả soi cầu lô đề nhanh chóng và chính xác nhất.