Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày XSMB miễn phí, thắng lớn

Có khá nhiều anh em đang quan tâm đến phương pháp chơi lô đề theo khung 3 ngày. Câu hỏi đặt ra là liệu phương pháp này có dễ dàng kiếm được tiền hay không? Hãy cùng ketquahangngay.net tìm câu trả lời qua bài viết chi tiết dưới đây.

Thống kê đầu đuôi khung 3 ngày XSMB mới nhất

Ngày Đầu đuôi khung 3 ngàyKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 2, Đuôi 6chờ
09/02->11/02/2024Đầu 5, Đuôi 1Trượt
06/02->08/02/2024Đầu 2, Đuôi 4Ăn 84
03/02->05/02/2024Đầu 6, Đuôi 8Trượt
31/01->02/02/2024Đầu 6, Đuôi 1Ăn 66
28/01->30/01/2024Đầu 8, Đuôi 5Trượt
25/01->27/01/2024Đầu 8, Đuôi 9Ăn 79
22/01->24/01/2024Đầu 4, Đuôi 2Ăn 41
19/01->21/01/2024Đầu 4, Đuôi 9Ăn 09, Ăn 19
16/01->18/01/2024Đầu 1, Đuôi 5Trượt
13/01->15/01/2024Đầu 1, Đuôi 7Trượt
10/01->12/01/2024Đầu 4, Đuôi 2Ăn 32
07/01->09/01/2024Đầu 6, Đuôi 8Ăn 18
04/01->06/01/2024Đầu 7, Đuôi 5Trượt
01/01->03/01/2024Đầu 8, Đuôi 6Ăn 56
29/12->31/12/2023Đầu 3, Đuôi 1Trượt
26/12->28/12/2023Đầu 2, Đuôi 9Trượt
23/12->25/12/2023Đầu 6, Đuôi 1Trượt
20/12->22/12/2023Đầu 2, Đuôi 4Trượt
17/12->19/12/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 32, Ăn 57
14/12->16/12/2023Đầu 2, Đuôi 9Ăn 25
11/12->13/12/2023Đầu 7, Đuôi 6Ăn 70, Ăn 06
08/12->10/12/2023Đầu 9, Đuôi 7Ăn 57
05/12->07/12/2023Đầu 3, Đuôi 7Ăn 27
02/12->04/12/2023Đầu 5, Đuôi 3Trượt
29/11->01/12/2023Đầu 7, Đuôi 9Trượt
26/11->28/11/2023Đầu 8, Đuôi 7Ăn 57
23/11->25/11/2023Đầu 8, Đuôi 4Trượt
20/11->22/11/2023Đầu 2, Đuôi 5Trượt
17/11->19/11/2023Đầu 8, Đuôi 1Ăn 71
14/11->16/11/2023Đầu 1, Đuôi 6Trượt
11/11->13/11/2023Đầu 7, Đuôi 8Ăn 75
08/11->10/11/2023Đầu 2, Đuôi 3Ăn 26
05/11->07/11/2023Đầu 7, Đuôi 1Trượt
02/11->04/11/2023Đầu 9, Đuôi 7Ăn 27
30/10->01/11/2023Đầu 9, Đuôi 7Ăn 67
27/10->29/10/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
24/10->26/10/2023Đầu 7, Đuôi 3Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 3, Đuôi 6Trượt
18/10->20/10/2023Đầu 9, Đuôi 8Ăn 88
15/10->17/10/2023Đầu 3, Đuôi 6Ăn 76
12/10->14/10/2023Đầu 9, Đuôi 8Trượt
09/10->11/10/2023Đầu 4, Đuôi 6Ăn 40, Ăn 45
06/10->08/10/2023Đầu 5, Đuôi 2Trượt
03/10->05/10/2023Đầu 4, Đuôi 2Trượt
30/09->02/10/2023Đầu 7, Đuôi 3Ăn 73
27/09->29/09/2023Đầu 5, Đuôi 9Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 6, Đuôi 5Trượt
21/09->23/09/2023Đầu 7, Đuôi 4Ăn 14
18/09->20/09/2023Đầu 2, Đuôi 8Ăn 25
15/09->17/09/2023Đầu 5, Đuôi 7Trượt
12/09->14/09/2023Đầu 3, Đuôi 1Ăn 32
09/09->11/09/2023Đầu 6, Đuôi 8Ăn 68
06/09->08/09/2023Đầu 2, Đuôi 3Trượt
03/09->05/09/2023Đầu 9, Đuôi 5Trượt
31/08->02/09/2023Đầu 1, Đuôi 2Trượt
28/08->30/08/2023Đầu 3, Đuôi 7Trượt
25/08->27/08/2023Đầu 3, Đuôi 6Trượt
22/08->24/08/2023Đầu 8, Đuôi 5Trượt
19/08->21/08/2023Đầu 3, Đuôi 4Ăn 30
16/08->18/08/2023Đầu 8, Đuôi 2Ăn 86, Ăn 87
13/08->15/08/2023Đầu 9, Đuôi 5Ăn 93
10/08->12/08/2023Đầu 5, Đuôi 3Trượt
07/08->09/08/2023Đầu 2, Đuôi 3Trượt
04/08->06/08/2023Đầu 9, Đuôi 1Trượt
01/08->03/08/2023Đầu 9, Đuôi 1Trượt
29/07->31/07/2023Đầu 8, Đuôi 2Trượt
26/07->28/07/2023Đầu 4, Đuôi 5Ăn 15
23/07->25/07/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 42, Ăn 62, Ăn 59
20/07->22/07/2023Đầu 2, Đuôi 5Trượt
17/07->19/07/2023Đầu 7, Đuôi 6Ăn 06
14/07->16/07/2023Đầu 8, Đuôi 7Ăn 97
11/07->13/07/2023Đầu 1, Đuôi 8Ăn 15
08/07->10/07/2023Đầu 2, Đuôi 1Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 5, Đuôi 7Ăn 97
02/07->04/07/2023Đầu 2, Đuôi 8Ăn 23
29/06->01/07/2023Đầu 6, Đuôi 2Trượt
26/06->28/06/2023Đầu 2, Đuôi 7Trượt
23/06->25/06/2023Đầu 5, Đuôi 4Ăn 34
20/06->22/06/2023Đầu 4, Đuôi 5Trượt
17/06->19/06/2023Đầu 7, Đuôi 9Trượt
14/06->16/06/2023Đầu 5, Đuôi 2Ăn 54
11/06->13/06/2023Đầu 7, Đuôi 5Trượt
08/06->10/06/2023Đầu 1, Đuôi 3Trượt
05/06->07/06/2023Đầu 5, Đuôi 1Ăn 57, Ăn 81
02/06->04/06/2023Đầu 7, Đuôi 4Ăn 70
30/05->01/06/2023Đầu 8, Đuôi 4Trượt
27/05->29/05/2023Đầu 5, Đuôi 3Ăn 59
24/05->26/05/2023Đầu 7, Đuôi 8Trượt
21/05->23/05/2023Đầu 7, Đuôi 1Ăn 72
18/05->20/05/2023Đầu 3, Đuôi 7Ăn 17, Ăn 32
15/05->17/05/2023Đầu 2, Đuôi 5Trượt
12/05->14/05/2023Đầu 8, Đuôi 7Trượt
09/05->11/05/2023Đầu 4, Đuôi 7Ăn 46
06/05->08/05/2023Đầu 9, Đuôi 6Trượt
03/05->05/05/2023Đầu 6, Đuôi 3Trượt
30/04->02/05/2023Đầu 8, Đuôi 9Ăn 19
27/04->29/04/2023Đầu 4, Đuôi 5Ăn 55
24/04->26/04/2023Đầu 7, Đuôi 3Ăn 75, Ăn 83
21/04->23/04/2023Đầu 6, Đuôi 9Ăn 79
18/04->20/04/2023Đầu 7, Đuôi 3Ăn 23
15/04->17/04/2023Đầu 9, Đuôi 5Trượt
12/04->14/04/2023Đầu 4, Đuôi 2Trượt
09/04->11/04/2023Đầu 8, Đuôi 2Trượt
06/04->08/04/2023Đầu 5, Đuôi 9Trượt
03/04->05/04/2023Đầu 5, Đuôi 1Trượt
31/03->02/04/2023Đầu 5, Đuôi 1Ăn 81
28/03->30/03/2023Đầu 7, Đuôi 6Trượt
25/03->27/03/2023Đầu 8, Đuôi 9Trượt
22/03->24/03/2023Đầu 4, Đuôi 7Ăn 57
19/03->21/03/2023Đầu 2, Đuôi 3Ăn 03
16/03->18/03/2023Đầu 7, Đuôi 3Ăn 70
13/03->15/03/2023Đầu 9, Đuôi 8Trượt
10/03->12/03/2023Đầu 6, Đuôi 8Trượt
07/03->09/03/2023Đầu 7, Đuôi 9Ăn 77
03/03->05/03/2023 Đầu 9, Đuôi 1Trượt
28/02->02/03/2023 Đầu 2, Đuôi 7Ăn 27, 77
25/02->27/02/2023Đầu 6, Đuôi 8Ăn 60, 58

Đầu đuôi trong lô đề là gì?

Để hiểu rõ khái niệm nuôi đầu đuôi theo khung, anh em cần phải hiểu định nghĩa của đầu đuôi trước tiên. Đầu đuôi là kết quả của 2 số đầu tiên và 2 số cuối cùng trong giải đặc biệt của kỳ quay thưởng hàng ngày.

Việc đánh đề đầu đuôi ám chỉ rằng chúng ta sẽ dự đoán một trong 4 con lô giải 7 và 2 số cuối của giải đặc biệt.

Ví dụ: nếu anh em đánh đầu đuôi con số 34 và kết quả giải đặc biệt là 75348, và giải 7 trúng các con số 70, 24, 81, 34. Khi đó, anh em đã trúng giải đầu đuôi 34. Nếu anh em chọn đánh mỗi con với số tiền 1.000đ thì tổng số tiền đánh là 5.000đ (bao gồm 4 giải đặc biệt và 1 giải đặc biệt), và số tiền thắng được là 70.000đ.

Nuôi đầu đuôi khung 3 ngày XSMB miễn phí, thắng lớn

Phương pháp soi cầu đầu đuôi nuôi khung 3 ngày bất bại

Phương pháp soi cầu đầu đuôi trong vòng 3 ngày có mức độ phức tạp khá cao. Tuy nhiên khi đã tìm hiểu rõ về cách chơi này, các bạn sẽ bất ngờ về tiềm năng của nó. Nếu may mắn thắng, số tiền thu được cực kỳ lớn. Dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn một số cách để soi cầu đầu đuôi chuẩn nhất trong khung 3 ngày.

Soi cầu đầu đuôi 3 ngày dựa theo tổng giải đặc biệt

Với phương pháp chơi này, anh em không cần phải dành quá nhiều thời gian cho việc nuôi đầu đuôi đặc biệt trong ngày, cũng như không cần phải tốn công thống kê đầu đuôi trong thời gian dài. Thay vào đó, anh em chỉ cần quan tâm đến kết quả xổ số giải đặc biệt của ngày trước đó, sau đó tính tổng các con số xuất hiện trong giải đặc biệt đó, cuối cùng thực hiện nuôi dàn đề cho ngày hôm sau.

Ví dụ: Nếu kết quả xổ số giải đặc biệt trong ngày là 57329, anh em sẽ tính tổng các chữ số của giải đặc biệt đó, tức là 5 + 7 + 3 + 2 + 9 = 26. Sau đó, anh em sẽ đánh chạm đầu sẽ là số 2, còn đuôi thì ngược lại vào ngày hôm sau.

Chơi đầu đuôi khung 3 ngày dựa theo giải 7

Phương pháp soi cầu này là một trong những phương pháp hiệu quả được lô thủ miền Bắc sử dụng nhiều. Với cách chơi này, quan trọng là phải chú ý đến giải thưởng thứ 7 trong kết quả xổ số.

Cụ thể, nếu số đầu tiên của giải thưởng 7.1 giống với số cuối của giải thưởng 7.4 hoặc số cuối của giải thưởng 7.1 giống với số đầu tiên của giải thưởng 7.4, thì có nghĩa là sẽ có cặp số kép sắp về. Khi đó, anh em nên chọn nuôi cặp số kép đó trong khung 3 ngày tiếp theo vì tỉ lệ trúng giải và ăn tiền rất cao.

Phương pháp soi cầu đầu đuôi nuôi khung 3 ngày bất bại

Soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày dựa theo đầu câm đuôi câm

Cách nuôi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu câm đuôi câm cũng được áp dụng rất nhiều. Với phương pháp chơi này, anh em cần phải theo dõi và ghi chép lại các đầu đuôi câm có trong bảng kết quả xổ số. Nếu anh em quan sát thấy đầu lô câm hoặc đuôi lô câm thì hãy phang ngay con số đề đầu đuôi chính là con lô câm đó. Lý do vì đây chính là dấu hiệu cho thấy đề đầu đuôi về kép trong những ngày tiếp theo đấy.

Phương pháp nuôi đầu đuôi khung 3 ngày theo đầu câm đuôi câm cũng được sử dụng rộng rãi trong xổ số. Để chơi theo cách này, anh em cần phải quan sát và ghi chép các đầu đuôi câm xuất hiện trong bảng kết quả.

Nếu thấy đầu lô câm hoặc đuôi lô câm, hãy chọn con số đầu đuôi chính là con lô câm đó để đặt cược. Lý do là vì đây là tín hiệu cho thấy cặp số đầu đuôi sẽ về kép trong những ngày tiếp theo.

– Đầu đuôi 0 câm: Hôm sau đánh ngay con 04, 06, 09 (nếu đầu câm), 00, 20, 80 (nếu đuôi câm)

– Đầu đuôi 1 câm: Hôm sau đánh ngay con 16, 17 (nếu đầu câm), 21, 41 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 2 câm: Hôm sau đánh ngay con 21, 25, 29 (nếu đầu câm), 22, 52, 82 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 3 câm: Hôm sau đánh ngay con 30, 36, 39 (nếu đầu câm), 73, 83 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 4 câm: Hôm sau đánh ngay con 40, 44, 45 (nếu đầu câm), 64, 84 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 5 câm: Hôm sau đánh ngay con 54, 59 (nếu đầu câm), 55, 85, 95 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 6 câm: Hôm sau đánh ngay con 61, 63 (nếu đầu câm), 06, 16, 56 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 7 câm: Hôm sau đánh ngay con 70, 71, 73, 75 (nếu đầu câm), 17, 47, 67 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 8 câm: Hôm sau đánh ngay con 80, 82, 89 (nếu đầu câm), 08, 18, 88 (nếu đuôi câm).

– Đầu đuôi 9 câm: Hôm sau đánh ngay con 95, 92 (nếu đầu câm), 29, 39, 59, 99 (nếu đuôi câm).

Soi cầu đầu đuôi khung 3 ngày dựa theo đầu câm đuôi câm

Ưu và nhược điểm của việc nuôi đầu đuôi khung 3 ngày

Tuy nhiên, phương pháp nuôi chạm đầu đuôi trong 3 ngày cũng có những ưu nhược điểm riêng. Hãy cùng tham khảo những chia sẻ sau để hiểu rõ hơn:

Ưu điểm:

  • Việc tìm cặp đầu đuôi để chơi rất đơn giản.
  • Có nhiều cách cược và tỷ lệ thắng khá cao.
  • Thời gian đầu tư ngắn, giúp giảm thiểu rủi ro.

Nhược điểm:

  • Khả năng trúng thưởng không cao.
  • Phương pháp này không phù hợp cho những người thiếu kiên nhẫn.
  • Người chơi cần phải cân nhắc kỹ tỷ lệ tiền thưởng để tránh thiệt hại.

Cách vào tiền khi nuôi đầu đuôi khung 3 ngày

Mỗi người sẽ có cách vào tiền khác nhau. Tuy nhiên nên áp dụng phương pháp nuôi dàn đề gấp đôi theo tỷ lệ 1x-3x-10x.

Ví dụ: nếu anh em có vốn 10 triệu đồng, thì anh em nên đánh 10 nghìn đồng cho mỗi số vào ngày đầu tiên. Vào ngày thứ 2, anh em nên đánh 30 nghìn đồng cho mỗi số. Vào ngày thứ 3, anh em nên đánh 100 nghìn đồng cho mỗi số. Nếu anh em đã trúng lớn, thì nên quay lại đánh với mức vốn của ngày đầu tiên.

Kết luận

Bài viết trên đây là một số kiến thức hữu ích về việc chơi nuôi đầu đuôi khung 3 ngày. Hy vọng rằng anh em đã nắm được những thông tin cần thiết để đầu tư vào trò chơi này. Chúc anh em chơi một cách thông minh, giành được nhiều chiến thắng và trở nên giàu có.