Dàn đề 30 số khung 3 ngày XSMB đánh là thắng

Lô đề là một trò chơi may rủi được ưa thích. Để thắng người chơi cần áp dụng nhiều phương pháp khác nhau. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là nuôi dàn đề 30 số trong khung 3 ngày hoặc khung 2 ngày.

Dù lý thuyết về cách chơi dàn đề 30 số có vẻ đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng có thể thực hiện thành công và kiếm được tiền. Vì vậy, làm thế nào để nuôi dàn đề 30 số thắng liên tục và không thất bại? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây của ketquahangngay.net để tìm hiểu nhé.

Dàn đề 30 số khung 3 ngày XSMB

Ngày:Dàn đề 30 sốKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 3 - 5 - 9chờ
09/02->11/02/2024Đầu 6 - 7 - 9Trượt
06/02->08/02/2024Đầu 0 - 1 - 2Trượt
03/02->05/02/2024Đầu 0 - 4 - 9Ăn 00
31/01->02/02/2024Đầu 2 - 6 - 7Ăn 66, Ăn 74
28/01->30/01/2024Đầu 1 - 7 - 8Ăn 74
25/01->27/01/2024Đầu 0 - 1 - 9Trượt
22/01->24/01/2024Đầu 1 - 5 - 9Ăn 10
19/01->21/01/2024Đầu 2 - 4 - 7Trượt
16/01->18/01/2024Đầu 1 - 4 - 6Trượt
13/01->15/01/2024Đầu 5 - 7 - 8Ăn 86
10/01->12/01/2024Đầu 4 - 5 - 9Trượt
07/01->09/01/2024Đầu 4 - 6 - 8Ăn 89
04/01->06/01/2024Đầu 3 - 4 - 8Ăn 40
01/01->03/01/2024Đầu 0 - 1 - 9Ăn 95
29/12->31/12/2023Đầu 0 - 1 - 7Trượt
26/12->28/12/2023Đầu 0 - 2 - 3Ăn 31, Ăn 36
23/12->25/12/2023Đầu 5 - 6 - 7Trượt
20/12->22/12/2023Đầu 0 - 4 - 6Trượt
17/12->19/12/2023Đầu 5 - 6 - 8Ăn 57
14/12->16/12/2023Đầu 6 - 7 - 9Trượt
11/12->13/12/2023Đầu 5 - 6 - 8Trượt
08/12->10/12/2023Đầu 1 - 3 - 6Ăn 60
05/12->07/12/2023Đầu 1 - 7 - 9Ăn 78
02/12->04/12/2023Đầu 1 - 4 - 9Ăn 16, Ăn 94
29/11->01/12/2023Đầu 3 - 5 - 6Trượt
26/11->28/11/2023Đầu 0 - 7 - 9Ăn 73
23/11->25/11/2023Đầu 2 - 5 - 6Ăn 52
20/11->22/11/2023Đầu 4 - 7 - 8Ăn 48, Ăn 70, Ăn 71
17/11->19/11/2023Đầu 3 - 5 - 6Trượt
14/11->16/11/2023Đầu 3 - 8 - 9Trượt
11/11->13/11/2023Đầu 2 - 4 - 8Trượt
08/11->10/11/2023Đầu 4 - 8 - 9Trượt
05/11->07/11/2023Đầu 2 - 7 - 9Trượt
02/11->04/11/2023Đầu 0 - 4 - 8Trượt
30/10->01/11/2023Đầu 0 - 7 - 9Trượt
27/10->29/10/2023Đầu 3 - 7 - 9Ăn 36
24/10->26/10/2023Đầu 0 - 2 - 7Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 2 - 4 - 5Ăn 44, Ăn 49
18/10->20/10/2023Đầu 4 - 7 - 8Ăn 88
15/10->17/10/2023Đầu 0 - 1 - 9Ăn 13
12/10->14/10/2023Đầu 1 - 3 - 9Trượt
09/10->11/10/2023Đầu 0 - 7 - 8Trượt
06/10->08/10/2023Đầu 3 - 6 - 9Trượt
03/10->05/10/2023Đầu 2 - 5 - 8Ăn 56
30/09->02/10/2023Đầu 1 - 3 - 4Ăn 37
27/09->29/09/2023Đầu 0 - 7 - 8Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 0 - 2 - 8Trượt
21/09->23/09/2023Đầu 0 - 1 - 6Ăn 14, Ăn 66
18/09->20/09/2023Đầu 0 - 4 - 7Ăn 03, Ăn 04
15/09->17/09/2023Đầu 0 - 6 - 9Ăn 65
12/09->14/09/2023Đầu 2 - 5 - 8Ăn 22, Ăn 50
09/09->11/09/2023Đầu 0 - 5 - 7Ăn 02, Ăn 52
06/09->08/09/2023Đầu 3 - 5 - 9Ăn 56
03/09->05/09/2023Đầu 3 - 5 - 7Trượt
31/08->02/09/2023Đầu 0 - 2 - 8Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 1 - 3 - 4Trượt
25/08->27/08/2023Đầu 0 - 1 - 7Trượt
22/08->24/08/2023Đầu 0 - 1 - 5Trượt
19/08->21/08/2023Đầu 5 - 7 - 9Trượt
16/08->18/08/2023Đầu 2 - 4 - 6Trượt
13/08->15/08/2023Đầu 2 - 4 - 5Ăn 28
10/08->12/08/2023Đầu 1 - 3 - 5Trượt
07/08->09/08/2023Đầu 5 - 6 - 8Ăn 61, Ăn 66
04/08->06/08/2023Đầu 0 - 1 - 4Ăn 10
01/08->03/08/2023Đầu 0 - 5 - 9Trượt
29/07->31/07/2023Đầu 0 - 3 - 9Trượt
26/07->28/07/2023Đầu 1 - 7 - 9Ăn 15, Ăn 71
23/07->25/07/2023Đầu 0 - 2 - 7Trượt
20/07->22/07/2023Đầu 4 - 6 - 8Ăn 44, Ăn 86
17/07->19/07/2023Đầu 3 - 6 - 9Ăn 39
14/07->16/07/2023Đầu 6 - 7 - 8Ăn 68
11/07->13/07/2023Đầu 1 - 4 - 6Ăn 15
08/07->10/07/2023Đầu 1 - 4 - 6Ăn 15
05/07->07/07/2023Đầu 5 - 6 - 9Ăn 97, Ăn 98
02/07->04/07/2023Đầu 1 - 2 - 3Ăn 23
29/06->01/07/2023Đầu 0 - 4 - 5Ăn 46, Ăn 51
26/06->28/06/2023Đầu 0 - 1 - 2Trượt
23/06->25/06/2023Đầu 0 - 3 - 4Ăn 34
20/06->22/06/2023Đầu 0 - 5 - 9Trượt
17/06->19/06/2023Đầu 2 - 3 - 9Trượt
14/06->16/06/2023Đầu 0 - 1 - 6Ăn 04
11/06->13/06/2023Đầu 5 - 7 - 8Trượt
08/06->10/06/2023Đầu 0 - 2 - 9Trượt
05/06->07/06/2023Đầu 0 - 3 - 5Ăn 57
02/06->04/06/2023Đầu 1 - 3 - 8Trượt
30/05->01/06/2023Đầu 1 - 4 - 5Trượt
27/05->29/05/2023Đầu 1 - 2 - 3Ăn 37
24/05->26/05/2023Đầu 0 - 1 - 3Ăn 19
21/05->23/05/2023Đầu 0 - 5 - 7Ăn 54, Ăn 72
18/05->20/05/2023Đầu 1 - 5 - 8Ăn 17, Ăn 52
15/05->17/05/2023Đầu 0 - 4 - 7Ăn 49
12/05->14/05/2023Đầu 0 - 2 - 8Ăn 02
09/05->11/05/2023Đầu 2 - 3 - 7Ăn 34
06/05->08/05/2023Đầu 1 - 5 - 9Trượt
03/05->05/05/2023Đầu 3 - 7 - 9Ăn 76
30/04->02/05/2023Đầu 0 - 4 - 6Ăn 65
27/04->29/04/2023Đầu 1 - 2 - 6Trượt
24/04->26/04/2023Đầu 2 - 7 - 9Ăn 75
21/04->23/04/2023Đầu 6 - 7 - 8Ăn 79
18/04->20/04/2023Đầu 3 - 7 - 8Ăn 85
15/04->17/04/2023Đầu 1 - 5 - 9Ăn 14
12/04->14/04/2023Đầu 4 - 7 - 9Ăn 95
09/04->11/04/2023Đầu 3 - 7 - 8Ăn 39
06/04->08/04/2023Đầu 1 - 2 - 4Ăn 11, Ăn 15
03/04->05/04/2023Đầu 4 - 5 - 6Ăn 45
31/03->02/04/2023Đầu 3 - 4 - 8Ăn 44, Ăn 81
28/03->30/03/2023Đầu 3 - 7 - 9Trượt
25/03->27/03/2023Đầu 2 - 5 - 6Ăn 65
22/03->24/03/2023Đầu 6 - 7 - 8Ăn 83
19/03->21/03/2023Đầu 4 - 6 - 9Ăn 64, Ăn 92
16/03->18/03/2023Đầu 0 - 4 - 8Ăn 81, Ăn 89
13/03->15/03/2023Đầu 0 - 1 - 2Ăn 24
10/03->12/03/2023Đầu 2 - 6 - 7Ăn 20, Ăn 76
07/03->09/03/2023Đầu 4 - 6 - 8Ăn 87
03/03->05/03/2023 Đầu 1 - 6 - 9Trượt
28/02->02/03/2023 Đầu 3 - 5 - 6Trượt
25/02->27/02/2023 Đầu 0 - 5 - 6Ăn 58, 60

Tổng quan về dàn đề 30 số

Tổng quan về dàn đề 30 số

Cách chơi dàn đề 30 số nghĩa là người chơi sẽ chọn một chuỗi 30 số để đánh liên tục trong một số ngày cụ thể. Những người chơi có kinh nghiệm thường sử dụng bộ 30 số tiềm năng này để đánh lô trong thời gian dài, hoặc có thể đánh đề trong vòng 3 ngày liên tiếp.

Tỷ lệ cược của các nhà cái lô đề trực tuyến hiện nay thường là 1 ăn 99, còn tại một số nhà cái truyền thống, tỷ lệ cược sẽ thấp hơn một chút, cụ thể là 1 ăn 80. Vì vậy khi sử dụng bộ 30 số để đầu tư nuôi lô hoặc đánh đề liên tục, người chơi cần phải tính toán số tiền đầu tư một cách kỹ lưỡng và đầu tư một cách hợp lý để có cơ hội thắng giải và kiếm lời.

Một lưu ý quan trọng là dù cách chơi này có khả năng thắng lớn, nhưng nó đòi hỏi một số vốn ban đầu khá lớn. Do đó chỉ khi có đủ điều kiện và kinh nghiệm chơi, người chơi mới nên thử áp dụng cách chơi này.

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn liên tục 

Nếu bạn đã có kinh nghiệm chơi đề và sở hữu một số vốn nhất định, hãy tham khảo phương pháp nuôi lô mà chúng tôi giới thiệu dưới đây.

Nuôi dàn đề 30 số bằng cách lập khung kép 

Việc đầu tiên cần làm khi áp dụng phương pháp nuôi lô bằng bộ đề 30 số là tham khảo và phân tích các con số của các giải đặc biệt từ các kết quả trước đó. Dựa vào các thống kê, người chơi tiếp tục lọc và chọn ra những con số xuất hiện nhiều nhất trong khoảng từ 35 đến 40 con số, rồi sau đó chọn ra bộ 30 số thích hợp nhất cho mình.

Lưu ý việc lựa chọn bộ số phải dựa trên phân tích kỹ lưỡng và thực tế để đạt hiệu quả tốt nhất.

Khi lựa chọn số, anh em nên chú ý đến giải đặc biệt và giải nhất để bổ sung vào dàn đề 30 số của mình. Nếu anh em thấy các bộ số kép từ 1 đến 3 thường xuất hiện trong giải đặc biệt và giải nhất, đó chính là cơ hội để anh em chơi lô kép và có cơ hội trúng lớn hơn. Nếu không thể nhận biết được dấu hiệu đó, anh em nên xem xét áp dụng cách nuôi lô từ bộ đề 30 số khác.

Dàn đề 30 số khung 3 ngày XSMB đánh là thắng

Nuôi lô từ bộ 30 số đề dựa theo đầu 0 đít 0

Giống như phương pháp lập khung kép được đề cập trước đó, khi sử dụng cách chơi lô đề này, người chơi vẫn phải dựa trên các kết quả xổ số thống kê. Để áp dụng phương pháp này, người chơi cần chú ý đến các con số thường xuất hiện ở giải đặc biệt và tìm kiếm dãy số đặc biệt nào có số 0 ở giữa. Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của số 0 là rất phổ biến trong các kỳ quay thưởng tiếp theo.

Khi phát hiện được sự liên quan đến số 0 như đã đề cập, anh em nên đầu tư vào nuôi lô bằng cách chọn bộ đề 30 số trong 3 ngày với các số sau: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,… Tóm lại, hãy nuôi ngay những con số có chứa đầu 0 và đít 0.

Chơi dàn đề 30 số nuôi khung 3 ngày theo bảng thống kê

Cách thức áp dụng phương pháp này yêu cầu người chơi phải xem xét bảng thống kê tần suất xuất hiện của các cặp số ở giải đặc biệt và phân tích tần suất xuất hiện của chúng. Nhờ đó người chơi có thể lựa chọn được 30 số phù hợp để tạo thành dàn đề của mình.

Khi có kết quả xổ số, ta sẽ lấy 6 số đầu và 5 số cuối để ghép thành dàn đề 30 số. Ví dụ, với kết quả xổ số ngày 4/4 là 932081, ta sẽ có dàn đề như sau: 93, 92, 95, 94, 90, 98; 33, 32, 35, 34, 30, 38; 23, 22, 25, 24, 20, 28; 03, 02, 05, 04, 00, 08; 83, 82, 85, 84, 80, 88.

Mỗi con số trong dàn đề sẽ được ghép lần lượt từ các số ở dòng 1 với dòng 2 để tạo thành 30 số. Sau đó, anh em có thể chơi dàn đề này liên tiếp trong 3 ngày để tăng cơ hội chiến thắng.

Soi dàn đề 30 số dựa vào đánh dồn tổng

Phương pháp đánh dồn tổng là khá đơn giản. Để sử dụng phương pháp này, bạn chỉ cần cộng tổng giải đặc biệt từ tuần trước để làm chạm chuẩn, sau đó ghép chúng với các con số trong dàn để nuôi trong 3 ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể nuôi các con số lâu hơn để tăng khả năng trúng lớn hơn.

Phương pháp nuôi dàn đề 30 số ăn liên tục 

Kết luận

Qua bài viết này, mọi người đã học được một số phương pháp nuôi dàn đề 30 số hiệu quả, tăng tỉ lệ chiến thắng đáng kể. Chúc mừng mọi người có thể tận hưởng sự vui vẻ khi chơi và gặp nhiều may mắn cùng chiến thắng lớn. Hãy tiếp tục theo dõi trang tin của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kinh nghiệm soi cầu lô đề tuyệt vời nhé.