Cách chơi bộ đề hiệu quả từ kinh nghiệm của các cao thủ lâu năm

Các bộ số hay bộ đề trong lô đề là những kinh nghiệm và phương pháp chơi lô đề. Bạn có thể tìm kiếm và thu thập các bộ số để sử dụng cho việc dự đoán, cách sắp xếp các bộ số này có nhiều phương pháp khác nhau và được tính toán theo từng cách riêng biệt. Hãy cùng theo dõi bài viết của ketquahangngay.net dưới đây.

Cách chơi bộ đề hiệu quả từ kinh nghiệm của các cao thủ lâu năm

Bộ số xếp theo Tổng trong lô đề

Các số được phân chia thành các nhóm theo tổng của chữ số cuối cùng, từ 0 đến 9.

 • Đề có tổng 0 gồm các số: 00, 19, 91, 28, 82, 37, 73, 46, 64, 55.
 • Đề có tổng 1 gồm các số: 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65.
 • Đề có tổng 2 gồm các số: 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66.
 • Đề có tổng 3 gồm các số: 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76.
 • Đề có tổng 4 gồm các số: 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77.
 • Đề có tổng 5 gồm các số: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87.
 • Đề có tổng 6 gồm các số: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88.
 • Đề có tổng 7 gồm các số: 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98.
 • Đề có tổng 8 gồm các số: 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99.
 • Để có tổng 9 gồm các số: 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54.

Bộ số xếp theo đầu trong lô đề

Những số được phân chia theo con số đầu tiên từ 0 đến 9:

 • Đầu 0 có số: 00 – 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09.
 • Đầu 1 có số: 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19.
 • Đầu 2 có số: 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29.
 • Đầu 3 có số: 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39.
 • Đầu 4 có số: 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49.
 • Đầu 5 có số: 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59.
 • Đầu 6 có số: 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69.
 • Đầu 7 có số: 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79.
 • Đầu 8 có số: 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89.
 • Đầu 9 có số: 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99.

Bộ số xếp theo đuôi trong lô đề

Bộ số xếp theo đuôi trong lô đề

Các số có đuôi là các số kết thúc bằng các chữ số từ 0 đến 9, tương ứng là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là:

 • Đuôi 0 gồm các số: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90
 • Đuôi 1 gồm các số: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 và 91
 • Đuôi 2 gồm các số: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 và 92
 • Đuôi 3 gồm các số: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 và 93
 • Đuôi 4 gồm các số: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 và 94
 • Đuôi 5 gồm các số: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 và 95
 • Đuôi 6 gồm các số: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 và 96
 • Đuôi 7 gồm các số: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 và 97
 • Đuôi 8 gồm các số: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 và 98
 • Đuôi 9 gồm các số: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 và 99

Bộ số xếp theo bộ số trong lô đề

Các con số được chia thành những bộ số sau:

 • Bộ đề 00 có con số: 00 – 55 – 05 – 50
 • Bộ đề 11 có con số: 11 – 66 – 16 – 61
 • Bộ đề 22 có con số: 22 – 77 – 27 – 72
 • Bộ đề 33 có con số: 33 – 88 – 38 – 83
 • Bộ đề 44 có con số: 44 – 99 – 49 – 94
 • Bộ đề 01 có con số: 01 – 10 – 06 – 60 – 51 – 15 – 56 – 65
 • Bộ đề 02 có con số: 02 – 20 – 07 – 70 – 25 – 52 – 57 – 75
 • Bộ đề 03 có con số: 03 – 30 – 08 – 80 – 35 – 53 – 58 – 85
 • Bộ đề 04 có con số: 04 – 40 – 09 – 90 – 45 – 54 – 59 – 95
 • Bộ đề 12 có con số: 12 – 21 – 17 – 71 – 26 – 62 – 67 – 76
 • Bộ đề 13 có con số: 13 – 31 – 18 – 81 – 36 – 63 – 68 – 86
 • Bộ đề 14 có con số: 14 – 41 – 19 – 91 – 46 – 64 – 69 – 96
 • Bộ đề 23 có con số: 23 – 32 – 28 – 82 – 73 – 37 – 78 – 87
 • Bộ đề 24 có con số: 24 – 42 – 29 – 92 – 74 – 47 – 79 – 97
 • Bộ đề 34 có con số: 34 – 43 – 39 – 93 – 84 – 48 – 89 – 98.

Những bộ đề xếp theo chạm

Những bộ đề xếp theo chạm

Các con số được chia thành nhóm số ứng với từng chạm sau:

 • Chạm 0: 01 – 10 – 02 – 20 – 03 – 30 – 04 – 40 – 05 – 50 – 06 – 60 – 07 – 70 – 08 – 80 – 09 – 90 – 00
 • Chạm 1: 01 – 10 – 12 – 21 – 13 – 31 – 14 – 41 – 15 – 51 – 16 – 61 – 17 – 71 – 18 – 81 – 19 – 91 – 11
 • Chạm 2: 02 – 20 – 12 – 21 – 23 – 32 – 24 – 42 – 25 – 52 – 26 – 62 – 27 – 72 – 28 – 82 – 29 – 92 – 22

Tương tự như với các chạm trước đó, mỗi chạm còn đại diện cho tất cả các số có chứa số đó ở bất kỳ vị trí nào. Ví dụ, chạm 5 đại diện cho tất cả các số có chứa số 5 ở đầu, giữa hoặc cuối (bao gồm cả số 5).

– Theo cách sắp xếp của hệ lô đề, Dàn Chẵn Chẵn (gồm 25 số) có tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày và giới hạn tối đa 35 ngày. Dàn Chẵn Chẵn bao gồm các số sau đây: 00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62, 28, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86.

Dàn Lẻ Lẻ (25 số) có tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày và giới hạn tối đa 28 ngày. Bao gồm các bộ số lô đề sau đây: 11, 33, 55, 77, 99, 13, 31, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73, 39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97.

– Các bộ đề được xếp theo Dàn Chẵn Lẻ và Dàn Lẻ Chẵn. Cả hai nhóm đều bao gồm 25 số và có tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày và giới hạn tối đa 31 ngày (đối với Dàn Chẵn Lẻ) và 30 ngày (đối với Dàn Lẻ Chẵn).

 • Dàn Chẵn Lẻ gồm các số: 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89.
 • Dàn Lẻ Chẵn gồm các số: 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98.

– Các số lô đề còn được sắp xếp thành Dàn Nhỏ Nhỏ. Nhóm này bao gồm 25 số và có tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày và giới hạn tối đa 23 ngày.

Các số trong nhóm này bao gồm: 00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43.

– Các bộ số lô đề được sắp xếp theo các dàn số khác nhau để tăng khả năng trúng thưởng.

+ Dàn To To (25 số) chứa các số lớn hơn 50, có giới hạn tối đa 22 ngày và tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày.

+ Dàn Nhỏ To (25 số) bao gồm các số nhỏ hơn 50, có giới hạn tối đa 31 ngày và tần suất xuất hiện từ 8 – 12 ngày.

+ Dàn To Nhỏ (25 số) gồm các số lớn và nhỏ xen kẽ, giới hạn tối đa 33 ngày và tần suất xuất hiện từ 8-12 ngày.

– Các bộ số lô đề được sắp xếp theo dàn Chia Ba (34 số) có thể trúng giải tối đa trong 18 ngày với tần suất xuất hiện từ 7 – 10 ngày.

Các bộ số trong lô đề được phân chia thành nhóm theo phương pháp Dàn chia Ba – Dư 1 (33 số) và được sắp xếp theo thứ tự tần suất xuất hiện trung bình từ 8 – 10 ngày, thời gian tối đa là 20 ngày.

Bộ số xếp theo đuôi trong lô đề

Các bộ số lô đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn chia Ba – Dư 2 (33 số) với tần suất xuất hiện trung bình từ 8 – 10 ngày và thời gian tối đa là 17 ngày:

02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95 và 98.

Danh sách các bộ số đề được xếp theo nhóm số Dàn 0 – 5 (36 số), có tần suất xuất hiện trung bình từ 7 – 10 ngày và thời gian tối đa là 20 ngày:

00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54 và 55.

Các bộ số đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn 1 – 6 (36 số) có thể trúng giải trong mức tối đa 17 ngày với tần suất xuất hiện trung bình từ 7 – 10 ngày, gồm những số:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66.

– Các bộ số trong lô đề được phân loại thành nhóm số Dàn 2 – 7 (36 số), có tần suất xuất hiện trung bình từ 7-10 ngày và thời gian tối đa là 15 ngày để trúng giải.

Cụ thể, nhóm số này bao gồm các số: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77.

– Theo nhóm số Dàn 3 – 8 (36 số), các bộ số trong lô đề được sắp xếp có thời gian trượt tối đa là 16 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 7 – 10 ngày.

– Tương tự với nhóm số Dàn 4 – 9 (36 số), các bộ số trong đề được sắp xếp có thời gian trượt tối đa là 16 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 7 – 12 ngày.

– Ngoài ra, các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo nhóm số Dàn Hiệu 0 (10 số) có thời gian trượt tối đa là 60 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 18 – 28 ngày.

– Bộ số trong đề được phân theo Dàn Hiệu 1 (20 số), có thời gian trượt tối đa là 29 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 9 – 12 ngày.

– Bộ số trong lô đề được phân theo Dàn Hiệu 2 (20 số), có thời gian trượt tối đa là 37 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 10 – 15 ngày.

Bộ số lô đề được xếp theo Dàn Hiệu 3 (20 số) có thời gian trượt tối đa là 22 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 9 – 12 ngày. Bao gồm các số sau: 03, 30, 36, 63, 69, 96, 92, 29, 25, 52, 58, 85, 81, 18, 41, 14, 74, 47, 07, 70.

Các bộ số trong lô đề được sắp xếp theo Dàn Hiệu 4 (20 số) có thời gian trượt tối đa là 30 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 9 – 12 ngày.

Bao gồm các số: 04, 40, 48, 84, 82, 28, 26, 62, 60, 06, 15, 51, 59, 95, 93, 39, 37, 73, 71, 17.

Các số trong lô đề được phân loại theo Dàn Hiệu 5, bao gồm 10 bộ số, có thời gian trượt tối đa là 51 ngày và tần suất xuất hiện trong khoảng 15 – 25 ngày. Các bộ số gồm: 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49 và 94.

Cách chơi bộ đề hiệu quả từ các cao thủ

Cách chơi bộ đề hiệu quả từ các cao thủ

Cách chơi đề theo cặp số là cách chơi dựa trên sự liên kết giữa hai số liên tiếp trong các bộ số đã về.

Ví dụ: nếu hôm trước kết quả xổ số miền Nam (XSMN) có bộ số 00 – 05 – 50 – 55 thì hôm sau, ta nên chơi đề các cặp số 22 – 77 và chơi bộ 01, 23, 45, 67, 89. Điều này có nghĩa là nếu bộ số XSMN hôm trước có một trong các cặp số trên, thì hôm sau ta nên chơi các con số tương ứng với các cặp số đó để tăng cơ hội trúng lớn.

Các cách chơi đề tương tự cũng có thể được áp dụng nếu kết quả XSMB hôm trước có bộ số khác như sau:

 • Bộ đề 06 – 60 – 15 – 51: chơi lô 25 – 52 và chơi đề bộ 03 – 85 – 66 – 96.
 • Bộ đề 20 – 25 – 70 – 75: chơi lô 242 – 131 và chơi đề bộ 42 – 11 – 61 – 51.
 • Bộ đề 23 – 37 – 22 – 87: chơi lô 232 – 272 và chơi đề bộ 17 – 76 – 29 – 68.
 • Bộ đề 34 – 48 – 93 – 98: chơi lô 66 – 99 và chơi đề bộ 15 – 55 – 09 – 44.
 • Bộ đề 13 – 18 – 36 – 68: chơi lô 161 – 181 và chơi đề bộ 43 – 60 – 37 – 59.
 • Bộ đề 12 – 17 – 26 – 67: chơi lô 595 – 090 và chơi đề bộ 46 – 97 – 66 – 89.
 • Bộ đề 14 – 19 – 46 – 69: chơi lô 48 – 84 và chơi đề bộ 02 – 40 – 48 – 60.

Những lưu ý khi chơi bộ đề

♣️ Khi chơi bộ đề, cần lưu ý rằng bộ đề này có thể áp dụng cho cả ba miền xổ số, tuy nhiên, hiệu quả nhất là ở Miền Bắc, tiếp theo là Miền Trung và hiệu quả thấp nhất là ở Miền Nam. Tuỳ vào tình hình thực tế, chúng ta hy vọng có thể đóng góp để tăng cường hiệu quả của phương pháp này.

♣️ Thực chất việc chơi bộ đề là bạn đang chơi dàn đề với số lượng con số dao động từ 4 đến 32. Để áp dụng thành thạo, bạn cần nắm rõ các bộ đề được đề cập ở trên. Nếu bạn tham gia chơi lô đề online, chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn có thể dễ dàng sao chép và dán các con số vào.

Kết luận

Trên đây là những thông tin mà ketquahangngay.net đã cung cấp cho các bạn về bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất và các cách chơi hiệu quả nhất từ các cao thủ. Chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn khi tham gia chơi lô đề.