Dàn đề 40 số khung 3 ngày chuẩn – Cách vào tiền hợp lý

Phương pháp đánh số đề 40 số đang có hiệu quả khá tốt đối với những người đầu tư. Việc lựa chọn 40 cặp số cũng không quá khó khăn cho bất kỳ ai, kể cả những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này. Tuy nhiên để chọn được bộ số 40 con ăn suốt cả năm thì không hề đơn giản. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về phương pháp này, hãy đọc bài viết dưới đây của ketquahangngay.net ngay.

Thống kê dàn đề 40 số XSMB

Ngày:Dàn đề 40 sốKết quả
21/03->23/03/2024Đầu 1 - 2 - 5 - 9chờ
09/02->11/02/2024Đầu 0 - 2 - 7 - 9Trượt
06/02->08/02/2024Đầu 1 - 6 - 8 - 9Ăn 67, Ăn 84
03/02->05/02/2024Đầu 4 - 6 - 8 - 9Ăn 89
31/01->02/02/2024Đầu 0 - 1 - 8 - 9Trượt
28/01->30/01/2024Đầu 2 - 3 - 4 - 9Ăn 24, Ăn 46
25/01->27/01/2024Đầu 2 - 4 - 6 - 8Ăn 47
22/01->24/01/2024Đầu 1 - 2 - 6 - 9Ăn 10, Ăn 61
19/01->21/01/2024Đầu 0 - 4 - 5 - 8Ăn 09
16/01->18/01/2024Đầu 0 - 2 - 4 - 9Ăn 98
13/01->15/01/2024Đầu 0 - 2 - 3 - 6Ăn 38, Ăn 61
10/01->12/01/2024Đầu 0 - 6 - 7 - 8Ăn 85
07/01->09/01/2024Đầu 3 - 5 - 7 - 9Ăn 77
04/01->06/01/2024Đầu 2 - 4 - 8 - 9Ăn 40, Ăn 94
01/01->03/01/2024Đầu 1 - 4 - 7 - 8Trượt
29/12->31/12/2023Đầu 1 - 3 - 7 - 9Trượt
26/12->28/12/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Ăn 31, Ăn 36
23/12->25/12/2023Đầu 2 - 4 - 7 - 9Ăn 25, Ăn 43
20/12->22/12/2023Đầu 4 - 6 - 7 - 9Ăn 78
17/12->19/12/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Trượt
14/12->16/12/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 7Ăn 04
11/12->13/12/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Ăn 06
08/12->10/12/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8Ăn 23, Ăn 60
05/12->07/12/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7Ăn 78
02/12->04/12/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 7Trượt
29/11->01/12/2023Đầu 3 - 4 - 8 - 9Ăn 41
26/11->28/11/2023Đầu 0 - 6 - 8 - 9Trượt
23/11->25/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Ăn 16
20/11->22/11/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Ăn 48
17/11->19/11/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 6Ăn 10, Ăn 29
14/11->16/11/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 7Ăn 69
11/11->13/11/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 6Ăn 12
08/11->10/11/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 8Ăn 26
05/11->07/11/2023Đầu 3 - 4 - 7 - 8Ăn 49, Ăn 84
02/11->04/11/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Ăn 58
30/10->01/11/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 9Ăn 67
27/10->29/10/2023Đầu 0 - 7 - 8 - 9Trượt
24/10->26/10/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6Trượt
21/10->23/10/2023Đầu 0 - 1 - 5 - 7Ăn 18
18/10->20/10/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 9Ăn 00, Ăn 05
15/10->17/10/2023Đầu 0 - 5 - 7 - 8Ăn 76
12/10->14/10/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5Ăn 54
09/10->11/10/2023Đầu 1 - 2 - 4 - 9Ăn 21, Ăn 40, Ăn 45
06/10->08/10/2023Đầu 0 - 1 - 8 - 9Ăn 88
03/10->05/10/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 6Trượt
30/09->02/10/2023Đầu 1 - 5 - 6 - 7Ăn 73
27/09->29/09/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6Trượt
24/09->26/09/2023Đầu 0 - 1 - 2 - 3Ăn 36
21/09->23/09/2023Đầu 0 - 2 - 4 - 7Ăn 22
18/09->20/09/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 9Ăn 03, Ăn 04, Ăn 25
15/09->17/09/2023Đầu 2 - 5 - 8 - 9Ăn 20, Ăn 24
12/09->14/09/2023Đầu 1 - 3 - 6 - 7Ăn 32
09/09->11/09/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 52
06/09->08/09/2023Đầu 4 - 5 - 8 - 9Ăn 56
03/09->05/09/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 7Ăn 11, Ăn 67
31/08->02/09/2023Đầu 2 - 3 - 6 - 8Ăn 80
28/08->30/08/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 9Trượt
25/08->27/08/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 9Ăn 58
22/08->24/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 9Ăn 34
19/08->21/08/2023Đầu 1 - 4 - 6 - 8Trượt
16/08->18/08/2023Đầu 0 - 5 - 8 - 9Ăn 86, Ăn 87
13/08->15/08/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 9Ăn 28, Ăn 93
10/08->12/08/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 6Ăn 02
07/08->09/08/2023Đầu 0 - 2 - 5 - 6Ăn 61, Ăn 66
04/08->06/08/2023Đầu 2 - 5 - 6 - 7Ăn 23, Ăn 77
01/08->03/08/2023Đầu 2 - 5 - 7 - 8Ăn 88
29/07->31/07/2023Đầu 1 - 7 - 8 - 9Ăn 15
26/07->28/07/2023Đầu 1 - 2 - 3 - 4Ăn 15, Ăn 29
23/07->25/07/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Ăn 42, Ăn 59
20/07->22/07/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 8Ăn 44, Ăn 86
17/07->19/07/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Ăn 39
14/07->16/07/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7Ăn 68
11/07->13/07/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7Ăn 15, Ăn 31
08/07->10/07/2023Đầu 2 - 7 - 8 - 9Ăn 22
05/07->07/07/2023Đầu 1 - 6 - 8 - 9Ăn 97, Ăn 98
02/07->04/07/2023Đầu 0 - 2 - 3 - 7Ăn 23
29/06->01/07/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Ăn 46, Ăn 51
26/06->28/06/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 9Ăn 93, Ăn 95
23/06->25/06/2023Đầu 1 - 5 - 7 - 8Ăn 70
20/06->22/06/2023Đầu 1 - 2 - 7 - 9Trượt
17/06->19/06/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 9Ăn 15, Ăn 51
14/06->16/06/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Trượt
11/06->13/06/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 8Trượt
08/06->10/06/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 9Trượt
05/06->07/06/2023Đầu 4 - 5 - 7 - 9Ăn 57, Ăn 79
02/06->04/06/2023Đầu 2 - 3 - 4 - 5Trượt
30/05->01/06/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 9Ăn 61, Ăn 65
27/05->29/05/2023Đầu 2 - 7 - 8 - 9Trượt
24/05->26/05/2023Đầu 3 - 4 - 6 - 8Ăn 66
21/05->23/05/2023Đầu 0 - 1 - 4 - 8Trượt
18/05->20/05/2023Đầu 1 - 7 - 8 - 9Ăn 17
15/05->17/05/2023Đầu 0 - 5 - 7 - 8Ăn 56
12/05->14/05/2023Đầu 0 - 3 - 4 - 5Ăn 02, Ăn 49, Ăn 53
09/05->11/05/2023Đầu 1 - 3 - 5 - 7Ăn 34
06/05->08/05/2023Đầu 5 - 6 - 7 - 9Ăn 60
03/05->05/05/2023Đầu 1 - 4 - 7 - 8Ăn 18, Ăn 47, Ăn 76
30/04->02/05/2023Đầu 0 - 1 - 6 - 8Ăn 19, Ăn 65
27/04->29/04/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Ăn 39, Ăn 55
24/04->26/04/2023Đầu 0 - 4 - 6 - 7Ăn 05, Ăn 75
21/04->23/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 6Ăn 52
18/04->20/04/2023Đầu 0 - 3 - 6 - 7Ăn 61
15/04->17/04/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 6Ăn 48
12/04->14/04/2023Đầu 0 - 6 - 7 - 8Ăn 65
09/04->11/04/2023Đầu 2 - 3 - 5 - 9Ăn 26, Ăn 39
06/04->08/04/2023Đầu 4 - 5 - 6 - 8Trượt
03/04->05/04/2023Đầu 1 - 3 - 4 - 7Ăn 33, Ăn 45
31/03->02/04/2023Đầu 1 - 2 - 5 - 8Ăn 81
28/03->30/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 7Ăn 04
25/03->27/03/2023Đầu 1 - 6 - 8 - 9Ăn 65
22/03->24/03/2023Đầu 0 - 3 - 5 - 9Ăn 57, Ăn 98
19/03->21/03/2023Đầu 2 - 4 - 5 - 8Trượt
16/03->18/03/2023Đầu 2 - 4 - 6 - 9Trượt
13/03->15/03/2023Đầu 0 - 2 - 7 - 9Ăn 24, Ăn 75, Ăn 79
10/03->12/03/2023Đầu 1 - 2 - 6 - 8Ăn 20
07/03->09/03/2023Đầu 0 - 4 - 5 - 8Ăn 05, Ăn 87
03/03->05/03/2023 Đầu 0 - 2 - 3 - 9Trượt
28/02->02/03/2023 Đầu 1 - 6 - 7 - 8Ăn 77
25/02->27/02/2023Đầu 0 - 5 - 6 - 8Ăn 58, 60

Thông tin về dàn đề 40 số

Thông tin về dàn đề 40 số

Dàn đề 40 số là một chuỗi số được lựa chọn từ 100 số tự nhiên từ 00 đến 99. Các cặp số này thường không giống nhau và là 20 cặp số đối xứng. Người chơi sẽ áp dụng nhiều phương pháp để phân tích số và chọn ra con số may mắn nhất. Sau đó, họ sẽ chơi các số đó trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày…

Các phương pháp nuôi dàn đề 40 số bất bại

Soi dàn đề 40 số theo khung 3 ngày

Khi tổng của giải đặc biệt nhỏ hơn 5, bạn có thể tạo dàn đề chạm từ 0 đến 4. Sau đó, loại bỏ các số đã về trong ngày đó.

Ví dụ: nếu kết quả xổ số hôm nay là 87430, tổng của giải đặc biệt là nhỏ hơn 5, vì vậy bạn có thể tạo ra một dàn đề 40 số như sau:

– Bộ đề chạm đầu 0 bao gồm: 02, 03, 00, 01, 04, 05, 08, 09.

– Bộ đề chạm đầu 1 bao gồm: 12, 13, 10, 11, 14, 15, 18, 19.

– Bộ đề chạm đầu 2 bao gồm: 22, 23,20, 21 24, 25, 28, 29.

– Bộ đề chạm đầu 3 bao gồm: 32, 33, 30, 31, 34, 35, 38, 39.

– Bộ đề chạm đầu 4 bao gồm: 42, 43, 40, 41, 44, 45, 48, 49.

Soi dàn đề 40 số theo khung 5 ngày

Nếu sử dụng phương pháp này, anh em cần chú ý đến bảng kết quả xổ số trong ngày. Nếu tổng của giải đặc biệt lớn hơn hoặc bằng 5, anh em nên chọn các cặp số có chạm từ 5 đến 9 để đánh.

Ví dụ: nếu giải đặc biệt của hôm nay là 34802 và tổng của nó là 8, anh em có thể tạo ra một dàn đề 40 số với chạm từ 5 đến 9 để đánh như sau:

– Bộ đề chạm đầu 5 bao bao gồm: 53, 54, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59.

– Bộ đề chạm đầu 6 bao gồm: 63, 64, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69.

– Bộ đề chạm đầu 7 bao gồm: 73, 74, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79.

– Bộ đề chạm đầu 8 bao gồm: 83, 84, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89.

– Bộ đề chạm đầu 9 bao gồm: 93, 94, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 99.

Dàn đề 40 số khung 3 ngày chuẩn - Cách vào tiền hợp lý

Cách vào tiền hợp lý để nuôi dàn đề 40 số hôm nay

Để kết quả tốt nhất khi đánh dàn đề 40 số, có thể áp dụng phương pháp nuôi khung 5 ngày và vào tiền theo gấp thếp như sau:

Bước 1: Đánh 10.000 đồng cho mỗi con số vào ngày đầu tiên.

Bước 2: Nếu không có con số nào về trong ngày đầu tiên, hãy vào tiền 20.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ hai.

Bước 3: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ hai, hãy vào tiền 40.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ ba.

Bước 4: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ ba, hãy vào tiền 80.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ tư.

Bước 5: Nếu vẫn không có con số nào về trong ngày thứ tư, hãy vào tiền 160.000 đồng cho mỗi con số vào ngày thứ năm.

Nếu anh em có nguồn vốn lớn thì có thể tăng số ngày nuôi khung lên. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn ít, thì việc đánh theo mức như vậy là hợp lý.

Chú ý rằng khung nên được nuôi tối đa 5 ngày, dàn đề sẽ nổ vào bất kỳ ngày nào. Khi dàn đề đã nổ, anh em nên dừng lại và bắt đầu nuôi khung mới.

Kinh nghiệm đánh dàn đề 40 số hiệu quả cao

Đầu tư theo túi tiền

Khi tham gia đầu tư dàn đề 40 số, anh em cần quan tâm đến yếu tố tài chính. Việc cân đối tài chính rất quan trọng, giúp bạn có thể kiểm soát tốt hơn quá trình đánh số. Mọi người không nên đặt hết số tiền của mình vào một lần chơi duy nhất, để tránh rủi ro. Điều này rất cần thiết và cần được chú ý đặc biệt.

Cách vào tiền hợp lý để nuôi dàn đề 40 số hôm nay

Giữ tâm lý vững vàng khi chơi

Đối với việc đánh lô đề trực tuyến, ngoài yếu tố tài chính thì tâm lý và tinh thần ổn định cũng là rất quan trọng. Anh em cần giữ sự thoải mái để đưa ra quyết định đúng đắn. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy tạm thời dừng lại để tránh rủi ro thua lỗ. Tâm lý tốt sẽ giúp anh em thăng hoa và đạt được thành công trong việc đánh lô đề trực tuyến tránh được hãy quả kèo thua không đáng có.

Dừng chơi dàn đề 40 số đúng thời điểm

Một cược thủ thông minh sẽ biết cách đưa ra quyết định đúng đắn khi tham gia cá cược. Anh em cần thiết lập một thời gian cụ thể để quản lý vốn và lãi. Nếu gặp nhiều trận thua thì nên dừng lại. Nếu gặp nhiều trận thắng thì nên giảm số tiền đặt cược, không nên tham lam quá để tránh thua hết.

Lời kết

Dàn đề 40 số là một cách đầu tư có tiềm năng sinh lời cao mà anh em không nên bỏ qua. Phương pháp chọn 40 cặp số này khá đơn giản, vì vậy anh em hãy áp dụng để xem có may mắn không nhé. Ngoài ra do dàn 40 số có khả năng trúng khá cao, mọi người nên cân nhắc nuôi khung 3 ngày đến 5 ngày. Chúc toàn thể anh em may mắn và thành công trong việc đầu tư này.